Карти до Плану інтегрованого управління басейном річки Тиса

 • Карта 01 Оглядова карта
 • Карта 02 Екорегіони
 • Карта 03 Поверхневі водні об’єкти
 • Карта 04 Підземні водні об’єкти в межах річкового басейну
 • Карта 05 Споруди, що порушують вільну течію річок та цілісність екосистем – ситуація станом на 2009 р.
 • Карта 06 Водно-болотні угіддя / заплави (>100 га) з потенціалом відновлення гідравлічного зв’язку з річкою станом на 2009 р. та зміни, що очікуються до 2015 р.
 • Карта 07а Гідрологічні зміни/ділянки річки, що знаходяться в підпорі – ситуація станом на 2009 р.
 • Карта 07б Гідрологічні зміни/забір води – станом на 2009 р.
 • Карта 08 Інфраструктурі проекти, заплановані до 2015 р.
 • Карта 09 Об’єкти природно-заповідного фонду – Європейська Екологічна Мережа Natura 2000 та інші
 • Карта 10 Транскордонна мережа моніторингу – Поверхневі води
 • Карта 11 Екологічний стан та екологічний потенціал поверхневих водних об’єктів
 • Карта 12 Хімічний стан поверхневих водних об’єктів
 • Карта 13 Істотно змінені та штучні водні об’єкти
 • Карта 14 Хімічний стан підземних вод
 • Карта 15 Стан підземних вод за оцінкою об’ємів води
 • Карта 16 Поверхневі водні об’єкти, на які не поширюється вимога досягнення доброго екологічного стану до 2015 р. згідно статей 4(4) та 4(5) ВРД ЄС
 • Карта 17 Підземні водні об’єкти, на які не поширюється вимога досягнення доброго екологічного стану до 2015 р. згідно статей 4(4) та 4(5) ВРД ЄС
 • Карта 18 Скиди міських стічних вод – ситуація станом на 2005/2006 рр.
 • Карта 19 Скиди міських стічних вод – Базовий сценарій на 2015 р.
 • Карта 20 Скиди міських стічних вод – Середньостроковий сценарій
 • Карта 21 Скиди міських стічних вод – Бажаний сценарій
 • Карта 22 Забруднення органічними речовинами з точкових та дифузних джерел – Вміст сполук азоту станом на 2005/2006 рр.
 • Карта 23 Забруднення органічними речовинами з точкових та дифузних джерел – Вміст сполук фосфору станом на 2005/2006 рр.
 • Карта 24 Забруднення органічними речовинами з точкових та дифузних джерел – Базовий сценарій вмісту сполук азоту на 2015 р.
 • Карта 25 Забруднення органічними речовинами з точкових та дифузних джерел – Базовий сценарій вмісту сполук фосфору на 2015 р.
 • Карта 26 Порушення вільної течії річок та цілісності екосистем – покращення ситуації, що очікується до 2015 р.
 • Карта 27 Зміни гідрологічного режиму – покращення ситуації, що очікується до 2015 р.

1 Коментар

Залиште свій коментар