Тячівське міжрайонне управління водного господарства

Тячівське управління осушних систем та протипаводкових споруд створене відповідно до наказу Держводгоспу України від 8 квітня 1993 року № 45.

Відповідно до наказу Держводгоспу України від 10 грудня 2004 року №315 Управління було перейменоване у Тячівське міжрайонне управління водного господарства, скорочена назва – Тячівське МУВГ.

Управління є юридичною особою (наказ Держводгоспу від 11 квітня 2001 року № 67), має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства та бланки, печатку зі своїм найменуванням.

Тячівське МУВГ підпорядковане Басейновому управлінню водних ресурсів річки Тиса та належить до сфери управління Держводагентства України, здійснює свою діяльність в межах наданих йому повноважень на території Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області.

В склад управління входять Тячівська, Рахівська дільниці та мехзагін.

У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевої державних адміністрацій, наказами, дорученнями, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства, а також Положенням про Тячівське міжрайонне управління водного господарства.

Управління у межах наданих йому повноважень на території Тячівського та Рахівського районів забезпечує вирішення питань щодо експлуатації державних водогосподарських об’єктів, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів,  здійснює в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки  в зоні обслуговування водними ресурсами.

Тячівське МУВГ спрямовує свою діяльність на експлуатацію державних водогосподарських об’єктів, протипаводкових споруд і несе відповідальність за стан організації експлуатаційно – ремонтних робіт, використання і регулювання водних ресурсів. Притягає до відповідальності осіб, які пошкоджують гідротехнічні споруди (ГТС) та за інші правопорушення, передбачені водним та адміністративними Кодексами України. Надає допомогу господарствам – землекористувачам у складанні внутрігосподарських планів, експлуатаційних заходів по правильному і повному використанню осушних земель, захисту сільськогосподарських угідь від паводків та повеней. Виконує по договорам з господарствами, за їх рахунок, технічне обслуговування, догляд і роботи по ремонту, очистці та захисту земель внутрігосподарської меліоративної мережі, ГТС, а також ділянок гірських річок силами механізованого загону. Проведення комплексу організаційно-технічних заходів щодо організації безаварійного пропуску повеней  на об’єктах Управління та попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь від затоплення та підтоплення.

 

 

Праве та ліве берегоукріплення в с. Богдан

П/б дамба р.Тересва, с. Вільхівці

Тячівське міжрайонне управління водного господарства обслуговує 944 км. середніх та малих гірських річок, в тому числі транскордонну ділянку р. Тиса протяжністю 65 км. де проходить Державний кордон Україна – Румунія (в зоні діяльності довжина Тиси складає 95км.).  Також обслуговує  76,3 км дамб, 126,2 км берегоукріплень, вартість основних фонів складає – 396 млн. грн.

За період існування Тячівського МУВГ, в зоні діяльності управління було пропущено 10 складних паводків, в тому числі три катастрофічні (1998,  2001 та 2010 роки). Найвищий рівень води спостерігався на водомірному пості у м. Тячів і склав 7,9 м.

В зоні діяльності Управління встановлено і введено в експлуатацію 10 автоматизованих вимірювальних станцій, які працюють в он-лан режимі.

Гідрометеорологічна станція і станція контролю якості води на р.Тиса,м.Тячів

Виток річки Чорна Тиса

Основними замовниками робіт для Тячівського міжрайонного управління водного господарства є :

– ДП «ОДБВО в Закарпатській області»

– Органи місцевого самоврядування та фермерські господарства;

– Міські, сільські та селищні ради, в зоні діяльності управління, по прямих договорах;

– Районні та державні адміністрації;

– Юридичні та фізичні особи.

 

З 2008 року за партнерства Тячівського МУВГ, впроваджений проект Програми сусідства Румунія – Україна “Покращення протипаводкового захисту та екологічне оздоровлення навколишнього середовища на українсько-румунській прикордонній ділянці р. Тиса”, під час впровадження якого експерти брали участь у засіданнях робочих груп, партнерських зустрічах, семінарах, поїздках та інших заходах Проекту.

В рамках проекту на базі управління створено Інформаційний протипаводковий центр, розроблено Положення щодо його функціонування, відповідно до якого він є структурним підрозділом МУВГ.

Чисельність штатних працівників згідно затвердженого штатного розпису складає 78 чоловік.

с.Руське Поле Тячівського р-ну. (Паводок 8-10.12.2010р.)

Льдохід на р.Тиса Рахівський р-н (2011р.)

Керівник Тячівського МУВГ –  Стойка Сергій Степанович.

 

Адреса: м. Тячів, вул.Лазівська 48,    інд.90500
Тел(факс): +38 (03134) 3 31 80;   2 11 72
e-mail: tmuvg@buvrtysa.gov.ua

Доступ до публічної інформації Тячівського МУВГ:

  1. Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»
  2. Наказ Тячівського МУВГ від 22.05.2012 №45 «Про забезпечення доступу до публічної інформації Тячівського міжрайонного управління водного господарства»
  3. Форма запиту на інформацію Тячівського міжрайонного управління водного господарства
  4. Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію до Тячівського міжрайонного управління водного господарства
  5. Регламент розміщення публічної інформації, розпорядником якої є Тячівське МУВГ
  6. Перелік видів публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Тячівське міжрайонне управління водного господарства
  7. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Тячівському міжрайонному управлінні водного господарства