Українсько-словацьке співробітництво

Українсько-словацьке співробітництво між водогосподарськими організаціями Закарпатської області, Кошицького та Пряшівського країв здійснюється у межах виконання Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах, підписаної в м. Братислава 14 червня 1994 року. З метою виконання завдань, які визначені цією Угодою, створено Українсько-Словацьку Комісію з питань прикордонних вод, призначено Уповноважених Урядів двох країн – Співголів Комісії та їх заступників, яким надані необхідні повноваження для вирішення всього спектру проблем, що виникають спільних водотоках

Сьогодні Уповноваженим Уряду України з питань водного господарства на прикордонних водах з Словацькою Республікою призначено голову Державного Агентства водних ресурсів України – Ірину  Овчаренко.

ХV засідання Українсько-Словацької комісії з питань  прикордонних вод, в центрі Уповноважений Уряду України  Ірина Овчаренко та Уповноважений Уряду Словацької Республіки Владімір Новак, 2017 рік

Для практичної реалізації Угоди Сторони за регіональним принципом сформували три спільні робочі групи:

–     з питань протипаводкового захисту,

–     з обміну гідрометеорологічною інформацією,

–     з контролю якості прикордонних вод.

Нормативною базою діяльності робочих груп є спільно розроблені та затверджені Уповноваженими Регламенти співробітництва, які нещодавно були актуалізовані, враховуючи Європейські підходи до управління водними ресурсами. У цих документах конкретно визначені обов’язки Сторін щодо обсягів та періодичності обміну інформацією, індивідуальних та спільних дій при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з водним фактором.

Робоча група з питань протипаводкового захисту у своїй діяльності керується актуалізованим «Регламентом щодо захисту від паводків, внутрішніх вод та льодоходу на українсько-словацьких прикордонних водах». Цей Регламент визначає заходи і діяльність водогосподарських організацій Сторін до початку паводків, під час паводків та після проходження паводків на річках, а також на водозбірних каналах, які перетинають, або якими проходить державний кордон з тим, щоб досягти належної узгодженості і максимальної  ефективності в діяльності Сторін, спрямованої на відведення з прикордонних територій паводкових вод з найменшими збитками для народного господарства обох країн. Регламентом також чітко визначено критерії експлуатації  гідротехнічних споруд водогосподарськими організаціями України та Словаччини.

У частині гідротехнічного будівництва група керується «Регламентом про порядок проектування водогосподарських заходів на українсько-словацьких прикордонних водах», відповідно до якої водогосподарські організації Сторін здійснюють обмін та погодження проектної документації щодо відновлення пошкоджених паводками водних об’єктів, реконструкцію існуючих і будівництво нових гідротехнічних споруд в прикордонній смузі.

Останніми роками в практику українсько-словацького співробітництва ввійшло проведення спільних обстежень гідротехнічних споруд на прикордонних річках Уж і Латориця як на українській, так і на словацькій територіях, здійснюється оцінка їх технічного стану, розглядаються і узгоджуються пропозиції щодо подальшої роботи з підвищення надійності інженерних систем протипаводкового захисту. Реалізація цих заходів сприяє налагодженню взаємного обміну досвідом роботи працівників водного господарства обох країн щодо розв’язання питань водогосподарського будівництва, здійснення надійної експлуатації протипаводкових споруд, запобігання виникнення забруднень прикордонних вод та вирішення інших актуальних питань двостороннього співробітництва.

Спільний огляд водогосподарських об’єктів  на території Словаччини, 2017 р.

Робоча група з обміну гідрометеорологічною інформацією у своїй діяльності керується «Регламентом   співробітництва  між Україною та Словацькою Республікою в галузі гідрометеорології  на прикордонних водах», який визначає головні завдання цієї групи, а саме:

–     забезпечення обміну оперативною і режимною гідрометеорологічною та іншою інформацією, що представляє взаємний інтерес,

–     організацію прогнозування і попередження про ситуацію, що склалася на прикордонних водах,

–     організацію проведення спільних вимірів витрат води, вивчення динаміки руслових процесів,

–     погодження параметрів гідрометеорологічних величин;

–     обмін науково-методичними розробками в галузі гідрометеорології, а також використання водних ресурсів.

У рамках цього документу між Закарпатським обласним центром з гідрометеорології і Словацьким регіональним гідрометеорологічним інститутом в м. Кошіце запроваджено щоденний обмін інформацією в електронному вигляді, а також факсом і телефоном, як запасним каналом зв’язку. Гідрометеорологічні дані передаються у регіональні центри обох країн по міжнародному коду з 15 водомірних постів, розташованих на українській території в басейнах річок Тиса, Уж, Латориця, Тур’я і Люта, та з 11 гідрологічних і метеорологічних постів, розташованих на словацькій території.

Зустріч українсько-словацьких технічних експертів з протипаводкового захисту, Словаччина, 2019 рік

Діяльність Робочої групи з контролю якості прикордонних вод регламентується актуалізованим «Регламентом проведення на українсько-словацьких прикордонних водах відборів проб, визначень, оцінки якості вод та заходи, що вживаються при надзвичайному погіршенні якості вод», у якому наведені погоджені показники якості води, методи оцінки якості води, що відповідають сучасним міжнародним нормативам та європейським директивам. Згідно з положеннями Регламенту, щорічно у прикордонних створах р.Тиса: Чоп/Мале Тракани; р.Уж: Сторожниця/Пінковце; р.Латориця: Страж/Лелес; р. Улічка: держкордон р. Ублянка: держкордон /Під Убльою відбираються 12 разів, з яких 2 – спільно на території України та Словаччини. За результатами відборів проб води згідно з спільно прийнятими методиками виконуються їх аналізи.

Українська і Словацька Сторони також співпрацюють у напрямку розвитку системи прогнозування, моніторингу та раннього попередження про можливі паводки з метою збільшення часового інтервалу між повідомленням про загрозу формування паводку та його початком. Це дає можливість Сторонам забезпечити завчасну підготовку до організованого захисту своїх територій. Комп’ютерне моделювання водозбору, що базується на оцінці опадів та снігового покриву, використанні даних широкої мережі автоматичних станцій спостережень, дозволяє суттєво підвищити точність прогнозування, визначити коливання рівнів води на спільних водотоках, оцінити зони ризику та забезпечити необхідною інформацією центральні і регіональні органи управління водного господарства для вжиття адекватних заходів.

Одним з перспективних напрямків українсько-словацького співробітництва залишається захист населення та прикордонних територій від шкідливої дії вод. Це передбачено реалізацією Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, якою передбачено управління паводками шляхом будівництва акумулюючих ємностей в басейні р. Уж на її притоках Улічка, Убля, Люта, Тур’я загальним об’ємом 44,1 млн. куб. метрів. Будівництво цих споруд на території України дасть змогу значно знизити паводкові рівні води на річках та зменшити навантаження на протипаводковий комплекс не тільки в Україні, але і на території Словацької Республіки.

Реалізація спільних міжнародних проєктів, спрямованих на підвищення ефективності систем протипаводкового захисту є окремим актуальним напрямком українсько-словацького співробітництва на прикордонних водах. За останні роки в рамках проєктів програм транскордонного співробітництва були впроваджені такі заходи:

  • розширено автоматизовану інформаційно-вимірювальну систему «Тиса» шляхом встановлення гідрометеорологічної станції на р. Латориця поблизу м. Чоп і метеорологічної станції на р. Уж в смт. Великий Березний;
  • здійснено картування зон затоплень і зон ризику на ділянці р. Уж від українсько-словацького держкордону до с. Кам’яниця Ужгородського району;
  • спільно з Словацьким гідрометеорологічним інститутом розроблено комплекс “простих” прогнозуючих моделей для басейнів річок Уж та Латориця, використовуючи при цьому цифрові прогнози метеорологічної моделі АLLADIN та відповідне програмне забезпечення;
  • закуплено гідрометричне обладнання для проведення гідрологічних вимірювань витрат води.

Нещодавно БУВР Тиси в рамках Програми Європейського інструменту сусідства на 2014–2020 роки “Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія” підписало грантовий контракт для впровадження проєкту «Спільні заходи із запобігання стихійним лихам у транскордонному басейні р. Уж (FloodUZH)». Проєкт впроваджуватиметься за партнерства словацького водогосподарського управління, Ужгородського міжрайонного управління водного господарства, Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради та ГО «ЕКОСФЕРА». У рамках проєкту заплановано виконати комплекс робіт із моделювання екстремальних гідрологічних ситуацій в цілому басейні р.Уж, картування зон затоплення і зон ризиків і, як на прикладі окремої ділянки, розробити проект обводнення річки Уж у межах міста Ужгород у засушливий період та комплексу заходів, спрямованих на забезпечення протипаводкового захисту в межах міста. З огляду на транскордонний характер проєкту, його результати матимуть довготривалий позитивний вплив на транскордонні українсько-словацькі водотоки.