Відділ техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Основним завданням відділу техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій є організація роботи у БУВР Тиси по запобіганню надзвичайним ситуаціям при проходженні високих паводків, а саме:

–    попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на гідротехнічних об’єктах та річках басейну ріки Тиси

–    організація безаварійного пропуску паводків на підвідомчих БУВР Тиси гідротехнічних спорудах та річках, взаємодія з організаціями, діяльність яких пов’язана з експлуатацією та ремонтом гідротехнічних споруд на них

–    забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури в період паводків

–    здійснення заходів пов’язаних із запобіганням шкідливої дії вод у межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист цих територій

–    забезпечення виконання положень міжнародних Угод з  питань водного господарства  на прикордонних водах.

Ці роботи включають три етапи:

  • підготовка до безаварійного пропуску паводків;
  • організація роботи під час проходження паводків;
  • післяпаводкова робота (ліквідація наслідків).

Підготовчий  етап роботи – це щорічна розробка відділом техногенно-екологічної безпеки Комплексного плану БУВР Тиси по організації безаварійного пропуску паводків у басейні р. Тиса на території  області.

Плани передбачають здійснення заходів по підготовці водогосподарських об’єктів до пропуску льодоходу, весняної повені та паводків у трьох напрямках:

  • капітальному – будівництво та підвищення надійності водозахисних споруд;
  • експлуатаційному – експлуатація споруд протипаводкового комплексу;
  • організаційно-методичному – розробка та впровадження організаційних заходів по безаварійному пропуску паводків на місцях.

Відділ техногенно-екологічної безпеки також:

–    забезпечує розробку і виконання Комплексних планів протипаводкових заходів;

–   організовує безаварійний пропуск паводків на водогосподарських системах і  річках басейну річки Тиси, забезпечує взаємодію з іншими організаціями в питаннях протипаводкового захисту;

–   забезпечує  участь в розробці і погодоженні проектів річних та перспективних планів по реконструкції і капітальному будівництву берегоукріплень, захисних дамб, ставків і водосховищ, по поточному і капітальному ремонту гідротехнічних споруд на річках  басейну ріки Тиси та  ліквідацію наслідків шкідливої дії вод;

–   бере участь в технічній раді БУВР Тиси;

–   веде облік і контроль за наповненням і спрацюванням протипаводкових водосховищ;

–   здійснює методичне і технічне керівництво по організації гідрометеорологічних спостережень на відомчих водомірних постах за рівнями води в водоприймачах, каналах, на насосних станціях і водосховищах. Забезпечує обробку та накопичення  даних;

–   розробляє і здійснює заходи по виконанню міжнародних угод по питанням водного господарства на прикордонних водах. Приймає участь в координації дій по безаварійному пропуску паводків на прикордонних ділянках рік відповідно до міжурядових угод, регламентів і положень про співпрацю по захисту від шкідливої дії вод.

Виходячи з завдань внутрішньої структури відділу, у відділі працюють фахівці з питань протипаводкового захисту і гірських річок, а також головний гідролог з питань експлуатаційної гідрометрії.

Відділу підпорядковується диспетчерська служба БУВР Тиси, яка створена у 2000 році з метою виконання наступних функцій:

  • забезпечення цілодобового отримання, обробки і передачі поточної виробничої інформації на водогосподарських об’єктах відповідним службам БУВР Тиси при звичайному режимі роботи;
  • забезпечення цілодобової роботи по режиму подання інформації при введенні відповідних ступенів захисту при паводковій ситуації, льодоходу та інших надзвичайних ситуаціях на водогосподарських об’єктах відповідним службам України та прикордонних держав, відповідно регламентів співробітництва;
  • занесення в банк даних гідрологічної та гідрометеорологічної інформації, що надходить з Міжрайонних управлінь водного господарства (МУВГ), Гідрометеоцентру, інших джерел;
  • забезпечення контролю за роботою відомчого зв’язку, засобів автоматичного збору інформації та диспетчерських служб підвідомчих БУВР Тиси МУВГ.

Електронна адреса: ppz@buvrtysa.gov.ua
Телефон: 64-61-91