Фінансово-економічний відділ

Фінансово-економічний відділ  є структурним підрозділом БУВР Тиси, здійснює свою діяльність згідно з Положенням і підпорядковується безпосередньо начальнику БУВР Тиси.

Головним завданням відділу є розробка і затвердження кошторису доходів і видатків, здійснення економічного планування діяльності БУВР Тиси, інші роботи, що входять до компетенції відділу.

Штатна чисельність відділу складає чотири працівники, а саме:
– начальник відділу;
– провідний економіст з планування;
– провідний економіст з праці;
– провідний економіст.

 

Основною функцією відділу є організація і вдосконалення економічної діяльності БУВР Тиси, направленої на підвищення ефективності  роботи, забезпечення економного використання бюджетних коштів.

Спеціалісти відділу економіки, оперативно розробляють кошториси доходів і видатків загального та спеціального фондів, а також обгрунтування до них, розробляють проекти перспективних, річних планів по апарату БУВР Тиси і підвідомчих організаціях у відповідності з лімітами Держводагентства України. Тому на даний час, завдяки сумлінній роботі відділу, БУВР Тиси має непогану матеріальну та фінансову базу (затверджені кошториси) для виконання всіх планових показників, доведених Держводагентством України.

У зв’язку із підвищенням  заробітної плати по всіх розрядах,  протягом року відділ готує штатні розписи по апарату управління і в цілому по БУВР Тиси, як по загальному, так і по спеціальному фондах, для подання на затвердження Держводагентству України. Розробляє і вносить керівництву пропозиції щодо покращення організації оплати праці, форм і систем заробітної плати, матеріального і морального стимулювання працівників БУВР Тиси.

Щокварталу здійснює комплексну рейтингову оцінку господарської діяльності міжрайонних управлінь водного господарства БУВР Тиси. Працівниками відділу постійно проводиться роз’яснювальна робота з підвідомчими організаціями щодо аналізу їх фінансово-господарської діяльності та доводяться нові нормативні документи.

Відділ економіки постійно працює із сучасним програмним забезпеченням, що позитивно впливає на якість роботи і дозволяє ефективно і оперативно виконувати свої завдання.

Для вирішення економічних питань  співпрацює з відділом економіки та управління державним майном, відділом фінансів Держводагентства  України та головним управлінням економіки ОДА, Казначейською службою, МУВГ та зі всіма відділами БУВР Тиси.

Начальник відділу: Сухар Наталія Тиборівна

Електронна адреса: ekonomy@buvrtysa.gov.ua
Телефон: 64-61-91