Законодавство

Нормативні документи, що регулюють діяльність у сфері водного господарства:

Закони України:

 1. Водний кодекс України
 2. Земельний Кодекс України
 3. Закон України «Про меліорацію земель»
 4. Закон України «Про охорону земель»
 5. Закон України «Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства» (втратив чинність з 01.01.2013 р.)
 6. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року»
 7. Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру»
 8. Закон України «Про аквакультуру»
 9. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Постанови Кабінету Міністрів України:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 240 «Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 р. № 1388 «Про затвердження Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси  у Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року» (втратила чинність з 01.01.2013 р.)
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 травня 1996 р. № 486 «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 815 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 557 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду»
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 87 «Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня1996 р. № 502 «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р  № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 квітня 1996 р. № 413 «Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 321 «Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до  постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459»
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1100 «Про затвердження порядку розроблення й затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується»

Відомчі нормативні документи:

 1. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти»
 2. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта»
 3. Перелік річок та водойм, що віднесені до водних об’єктів місцевого значення. затверджений наказом Держводгоспу України від 3 червня 1997 року № 41
 4. Правила технічної експлуатації меліоративних систем, затверджені наказом Держводгоспу України від 25 грудня 2001 року № 285
 5. Порядок виконання інженерних робіт у межах меліоративних систем (ВБН В.2.4-33-3.3-2001)
 6. Інструкція щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах (ВНД 33-1.1-14-2001)
 7. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 03.04.2012 №661 «Про затвердження Правил безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах»
 8. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2010 № 55 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем»
 9. Порядок встановлення регламентів роботи каскадів ставків та водосховищ на малих річках України
 10. Наказ Державного комітету України по водному господарству від 16 квітня 2008 р. № 108 «Про затвердження Інструкції х організації та здійснення моніторингу зрошувальних та осушуваних систем
 11. Наказ Державного комітету України по водному господарству від 09 жовтня 2007 р. № 199/517 «Про затвердження форми дозволу  на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду та зразка заяви  на його отримання
 12. Наказ Держводгоспу від 01.10.1999 № 151 «Про затвердження Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд»
 13. Наказ Державного агентства водних ресурсів України від 11 січня 2012 № 9 «Про затвердження регламентів (інформаційних карток) з видачі документів дозвільного характеру»

Державний облік вод:

 1. Державна статистична звітність – Форма № 2-ТП (водгосп) «Звіт про використання води», затвержена наказом Держкомстату України від 30 вересня 1997 року № 230
 2. Інструкція щодо заповнення форми 2-ТП (водгосп), затверджена наказом Держкомстату України від 30 вересня 1997 року № 230

Інші нормативні акти:

 1. Рішення Закарпатської обласної ради від 23 травня 2008 року № 551 «Про затвердження Порядку проведення руслоочисних та руслорегулювальних робіт на річках Закарпатської області» (Порядок втратив чинність в зв’язку зі змінами в діючому законодавстві)

Міжнародне законодавство:

 1. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/EC
 2. Директива 2007/60/ЄС про оцінку і управління ризиками затоплення