Відділ з управління інфраструктурою

Відділ з управління інфраструктурою є структурним підрозділом Басейнового управління водних ресурсів річки Тиси, підпорядковується безпосередньо заступнику начальника БУВР Тиси. Відділ складається з 4 працівників –  заступника начальника відділу, провідного інженера з транспорту, провідного гідротехніка, провідного  інженера-гідротехніка.

Відділ у своїй роботі керується діючим законодавством України, вказівками начальника відділу, заступника начальника БУВР Тиси, вказівками, дорученнями та наказами начальника БУВР Тиси та Держводагентства України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими регламентуючими документами, а також Положенням про БУВР Тиси.

 

Основними завданнями відділу з управління інфраструктурою є:

– технічна організація роботи по оперативному керівництву та координації діяльності керівників з управління інфраструктурою міжрайонних управлінь водного господарства а саме, експлуатації, служб провідних механіків і енергетиків для забезпечення довготривалої, надійної та безпечної роботи по експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення та розташованих на них енергетичного насосно-силового обладнання насосних станцій і гідротехнічних споруд, механізмів, машин, транспортних засобів, засобів малої механізації, а також безпосередня робота по забезпеченню експлуатації енергетичного і газового господарства адміністративної будівлі та 9 одиниць транспортних засобів апарату управління БУВР Тиси.

– проводить організаційно-технічні заходи щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, запобігання безаварійної роботи на водогосподарських об’єктах з використанням насосно-енергетичного обладнання ;

– організовує статистичний облік та надає до Держводагентства України звітність по всім виробничим і техніко-економічним показникам з використання паливно-енергетичних ресурсів, роботи машин, механізмів, автотранспорту, насосно-енергетичного обладнання, проводить аналіз їх використання ;

– для належного функціонування державних водогосподарських об’єктів  у вегетаційний період складає плани по поточному ремонту або їх реконструкції ;

– організовує проведення планових ремонтно-доглядових робіт на державних водогосподарських об’єктах комплексного призначення для безаварійного пропуску паводків та своєчасного відведення надлишкових поверхневих вод від населених пунктів і сільськогосподарських угідь ;

– контролює роботу і приймає участь в комісіях по перевірці технічного стану державних водогосподарських об’єктів та перевіряє якість оформлення відповідних документів ;

– надає консультативно-технічну допомогу землекористувачам в плануванні та проведенні ремонтно-експлуатаційних робіт на внутрішньогосподарській меліоративній мережі і розташованих на ній гідротехнічних спорудах та у подальшому контролює проведення цих робіт ;

– організовує отримання від підвідомчих організацій звітності та проводить аналіз виконання планів ремонтно-експлуатаційних робіт на міжгосподарській мережі для надання її в Держводагентство України у встановлені терміни ;

– контролює проведення робіт по своєчасній і безперебійній подачі води до місць забору для поливу господарствам – водокористувачам згідно затверджених планів. Надає технічну допомогу господарствам в проведенні поливу сільськогосподарських угідь ;

– у встановлені терміни приймає від міжрайонних управлінь водного господарства річні звіти по технічній експлуатації державних водогосподарських об’єктів та готує підсумкові звіти для надання їх до Держводагентства України ;

– сприяє розвитку раціоналізації проведення експлуатаційних робіт, організовує роботу по заохоченню працівників у винахідництві технічних засобів та публікації цієї інформації та передового досвіду по експлуатації державних водогосподарських об’єктів у відомчих засобах інформації.

Насосні станції

Природно-кліматичні умови в Закарпатській області характеризуються помірно-континентальним кліматом, у формуванні якого велику роль відіграють гори Карпати. Накопичення взимку значної маси снігу в горах, з подальшим різким потеплінням і сніго-дощовими опадами різко збільшують обсяг поверхневих стоків, у зв`язку з чим з 180 тис.га перезволожених сільгоспугідь і осушених самопливом безпосередньо гончарним дренажем і відкритими каналами, значна частина їх – 63 тис.га в період високих рівнів води в річках додатково потребує перекачки надлишкових поверхневих вод насосними станціями.

На балансі БУВР Тиси знаходяться 34 насосні станції загальною потужністю 18 704 кВт – загальна продуктивність яких по перекачці води складає 107,99 м3/сек. Побудовані вони були за період з 1967 року по 1992 рік і входять до складу трьох осушувальних систем: Батарської осушувальної системи, Берегівської осушувальної системи та Латорицької осушувальної системи.

Для умов Закарпаття необхідні потужності насосів коливаються в межах від 0,3 до 4 м3/с кожного агрегату, а враховуючи низькі напори – від 1 до 7 м (окремий виняток НС № 13Б с. Есень), все це визначило застосування для наших умов низьконапірних горизонтально відцентрових і вертикально осьових насосів, а також осьових занурювальних електронасосів.

З 29 осушувальних насосних станцій, на яких встановлено 112 агрегатів загальною продуктивністю 98,37 м3/с і сумарною потужністю 14229 кВт, на одинадцяти установлено 36 занурювальних насосів марки 10ПВ 2500-4,2 номінальною продуктивністю кожного насосу 0,69 м3/с і потужністю 45 кВт.

На шести насосних станціях встановлено 23 вертикальних осьових насосів загальною продуктивністю 31,25 м3/с і загальною потужністю 4150 кВт.

На самій потужній з цих насосних станцій № 1 БОС с. Червоне Берегівської осушувальної системи встановлено чотири агрегати марки ОПВ5-110 К загальною продуктивністю 15 м3/с. Привід до цих насосів здійснюється від вертикальних електродвигунів потужністю 800/500 кВт (485/368 об/хв), напруга 6 кВ. Ця насосна станція перекачує воду в річку Тису із пристанційної водойми, куди вона самопливом поступає по каналам осушувальної системи з 14 тис. га.

До числа потужних насосних станцій, призначених як для відкачування води, що надходить з осушувальної площі, так і для подачі води із р. Тиса (при низьких рівнях) для її зволоження, належить насосна станція № 21 Б с. Саловка, Косино-Бовтрадської осушувально-зволожувальної системи. Для відкачки води, що надходить з осушувальної площі в р. Тиса, на насосній станції встановлено 5 вертикальних осьових насосів ОВ6-55К продуктивністю кожного насоса 1.25 м3/с і потужністю 200 кВт, а для подачі води з р. Тиса для зволоження цієї площі встановлено 2 горизонтальних відцентрових насоси Д 4000-22 продуктивністю 1,11 м3/с та потужністю 200 кВт кожного з них.

На інших 16 насосних станціях встановлено 72 агрегати горизонтальних відцентрових насосів різних марок загальною продуктивністю 51,9 м3/с та загальною потужністю 12934 кВт. Робота цих насосних агрегатів передбачена з використанням додатньої висоти всмоктування.

До числа самих потужних насосних станцій цього типу відносяться НС № 13Б с. Есень Берегівської осушної системи, на якій встановлено 7 насосів марки Д6300-27 загальною продуктивністю 8,4 м3/с.

Техніка

Наявний парк техніки на сьогодні складає 143 одиниць основних машин і механізмів, 34 насосних станцій.

За період 2008-2011 роках було придбано 5 одноковшових гусеничних гідравлічних екскаватора марок Caterpillar, Hitachi, Doosan та два бульдозери марки Caterpillar.

У рамках технічної допомоги за проектом Програми добросусідства Угорщина – Словаччина – Україна «Розвиток Берегівської транскордонної польдерної системи в басейні ріки Тиса» придбано роторну косарку Hidrot HM-1500. Передбачається придбати до екскаватора Hitachi ZX-240LC-3 подовжену стрілу (довжиною 18 метрів) для розчистки великопрофільних магістральних каналів. Також в рамках виконання проекту Програми Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна ENPI CBC 2007-2013 «Підвищення готовності до паводків у Берегівській транскордонній польдерній системі зі спрямуванням на басейн каналу Чаронда – Латориця» придбано багатофункціональну машину-амфібію Truxor, яка може виконувати роботи по скошуванню рослинності водойм, очистці водойм від намулу та проведенню днопоглиблювальних робіт  водойм глибиною до 2 метрів.

Електронна адреса: expluat@buvrtysa.gov.ua.
Телефон:
64-61-91