Перелік платних послуг, що надаються Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса:

 • Обстеження господарських об’єктів та обладнання з наданням рекомендацій стосовно розроблення заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу вод.
 • Надання рекомендацій щодо здійснення заходів із зменшення негативного впливу місць видалення промислових та побутових відходів на стан водних об’єктів.
 • Підготовка та видача юридичним і фізичним особам в установленому порядку технічних умов на проведення інженерних робіт на землях водного фонду та об’єктах меліоративних систем.
 • Надання рекомендацій щодо поліпшення стану водних об’єктів, зрошуваних і осушуваних земель з прилеглими територіями.
 • Видача розрахунків та рекомендацій з питань:
  • проведення аналізу складу стічних вод та періодичності оцінки їх параметрів під час скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, якості води у контрольних створах під час забору та використання водних ресурсів;
  • обґрунтування потреби у воді та оцінки обсягів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання водних ресурів на підприємствах, в установах та організаціях;
  • розроблення проектів землеустрою у разі вилучення, надання, зміни цільвого призначення земель водного фонду;
  • визначення ступення впливу на водні об’єкти проектованих споруд.
 • Організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, нарад з проблем водокористування, експлуатації об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу та додержання вимог водного законодавства.
 • Відбір проб ґрунтів, мулу і донних відкладень, поверхневих, підземних, зворотних і стічних вод, вимірювання показників їх якості, визначення властивостей ґрунтів та сировини природного походження (пісок, глина, щебінь та гравій), що використовується для виготовлення будівельних матеріалів і керамічних виробів, вмісту в них радіонуклідів і солей важких металів.
 • Технічне обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньогосподарської меліоративної мережі, споруд, насосних станцій, систем дренажу, водойм.
 • Інженерні, еколого-геологічні вишукування, проведення проектних та топографо-геодезичних роботи, складання проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію невеликих об’єктів зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних споруд, ремонтних, проведення протиповеневих, культуртехнічних, планувальних та інших робіт.
 • Буріння свердловин, тампонажна та санітарна обробка свердловин, вапнування і гіпсування ґрунтів, будівництво ставків та водойм, гідротехнічних і протиповеневих споруд, проведення днопоглиблювальних та піскоструминних робіт.
 • Послуги, пов’язані з подачею води юридичним і фізичним особам з меліоративних систем і водних джерел для поливу зрошуваних або зволоження осушених земель, промислових і комунальних потреб, а також поливу городів, садів і богарних земель та наповнення наливних водойм.
 • Послуги з виконання функцій служби замовника та генерального підрядника у сфері будівництва водогосподарських та інших об’єктів відповідно до законодавства.
 • Відведення зворотних вод.
 • Обстеження гідротехнічних споруд та їх підводних частин і технічне обслуговування комплексу таких споруд з використанням водолазних робіт.
 • Регулювання водного режиму на осушувально-зволожувальних системах.
 • Послуги, пов’язані з ремонтом насосно-силового устатковання, машин і механізмів, виконанням робіт ремонтно-механічними, деревообробними майстернями та електротехнічними цехами і електролабораторіями, з використанням транспортних засобів та засобів зв’язку, які перебувають на балансі водогосподарських установ та організацій.
 • Послуги, пов’язані з експлуатацією та обслуговуванням об’єктів соціально-побутової сфери, що перебувають на балансі водогосподарських організацій, а також організація спортивного і любительського рибальства.
 • Послуги, пов’язані з виконанням земляних робіт.
 • Послуги, пов’язані з виконанням проектних, ремонтно-будівельних, протифільтраційних робіт, робіт з ізоляції сталевих трубопроводів, прокладення, ремонту і обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж, систем електро- та теплопостачання.
 • Послуги, пов’язані з виконанням робіт із землеустрою та оцінки земель водного фонду.
 • Монтаж і налагодження насосно-силового устаткування.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1101