Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2006-2015 роки

Для забезпечення комплексного підходу до управління паводковим стоком у басейні р. Тиса та захисту населених пунктів, народногосподарських об’єктів і земель від шкідливої дії вод, мінімізації збитків від руйнівної дії паводків і повеней у Закарпатській області Кабінетом Міністрів України 24 жовтня 2001 р.  була прийнята Постанова №1388 «Про затвердження Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року».

За ініціативою Закарпатської облдержадміністрації у 2005 році Держводгоспом України „Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р.Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року” була суттєво доопрацьована, актуалізована, вартості робіт приведені до цін 2005 року і внесені відповідні зміни до переліку заходів і їх черговості в залежності від обсягів фінансування. У зміненій Програмі також були визначені заходи, у здійсненні яких зацікавлені сусідні країни -Угорщина, Словаччина, Румунія.

13 лютого 2006 р. Кабінет Міністрів України Постановою від №130 затвердив змінену Програму, реалізація якої на період до 2015 року дасть змогу захистити 500 населених пунктів, 2600 виробничих об’єктів, 200 тис. гектарів сільськогосподарських угідь  і створить безпечні умови проживання населення та ведення господарської діяльності у Закарпатській області. Державним замовником Програми є Дерводагентство (Держводгосп) України, яке звітує перед Кабінетом Міністрів України про її виконання. Загалом, на виконання Програми на 2006-2015 роки необхідно виділити з державного бюджету близько 2472 млн. гривень.

Наказом Держводгоспу України від 10.02.06 № 28 було створене  Державне підприємство „Об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів Закарпатської області” (ДП ОДБВО Закарпатської області). Підприємство є головним відомчим замовником та  отримувачем коштів Державного бюджету України і матеріальних ресурсів з будівництва, реконструкції, розширення, технічного переоснащення, капітального ремонту об’єктів Програми Комплексного протипаводкового захисту в басейні р.Тиса. Підприємство відповідно до покладених завдань за погодженням БУВР Тиси складає та подає на затвердження Держводагентству річні плани будівництва, реконструкції, капітального ремонту та інше.

Для проведення аналізу стану  виконання  заходів Програми створено консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України – Міжвідомчо-координаційну раду з питань виконання Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006-2015 роки. (Постанова КМУ №231 від 14 лютого 2007 р.).

Законом України від 24.05.2012 року № 4836-VІ затверджена «Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», яка містить напрямок «Комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області».

В рамках виконання заходів Програми з будівництва водогосподарських об’єктів на території Закарпатської області за 2006-2011 рр. виконано заходів на загальну суму 632214 тис.грн. Виконуються масштабні проектно-вишукувальні роботи на перспективу, в т.ч. по акумулюючій ємності на р.Іршава біля с.Загаття Іршавського району та протипаводковому акумулюючому польдеру на р.Тиса біля с.Четфалва-Вари Берегівського району, на влаштування протипаводкових ємностей на р.Чорна Тиса та Лазещина для захисту смт.Ясіня Рахівського району, здійснюються роботи з  реконструкції виробничих баз міжрайонних управлінь водного господарства, вдосконалюється робота  автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи “АІВС-Тиса” та влаштовано  “Кризовий центр”, придбавається нова експлуатаційна техніка.

Стихійне лихо, що сталося 23-27 липня 2008 року, дало можливість перевірити правильність підходів до створення комплексного протипаводкового захисту Закарпатської області та надійність збудованих гідротехнічних споруд. Про це свідчить порівняльний аналіз господарських збитків внаслідок найбільших паводків Закарпатської області. Збитки становили  у 1998 році – 850 млн.грн, у 2001 році – 350 млн.грн, у 2009 році – 171 млн.грн.

Аналіз наслідків паводків свідчить, що альтернативи захисту населених пунктів області в рамках виконання Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси немає. Реалізація програми сприяє захисту від затоплення десятки населених пунктів області. Наявність сучасної автоматизованої системи моніторингу паводків АІВС-ТИСА надає можливість відслідковувати ситуацію на річках, моделювати варіанти розвитку паводку та своєчасно вживати організаційні та технічні заходи по попередженню та зменшенню негативних наслідків.

Інформація про виконання протипаводкових заходів по Програмі “Тиса” в Закарпатській області за 2013 р.

Інформація про виконання протипаводкових заходів по Програмі “Тиса” в Закарпатській області за III кв. 2013 р.

Інформація про виконання протипаводкових заходів по Програмі “Тиса” в Закарпатській області за I кв. 2013 р.

Інформація про виконання протипаводкових заходів по Програмі “Тиса” за 2006 – 2011 роки в Закарпатській області і прогноз на 2012 рік