Відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод, водних відносин та басейнової взаємодії

Відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод, водних відносин та басейнової взаємодії  є складовою структурою БУВР Тиси. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Держводагентства України, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та наказами БУВР Тиси, Положенням про БУВР Тиси та Положенням про відділ.

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінекоресурсів України, іншими органами виконавчої влади та водогосподарськими організаціями та установами.

Відділ забезпечує:

 • управління в галузі використання, охорони та відтворення водних ресурсів;
 • здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними;
 • моніторинг потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах;
 • функціонування системи державного моніторингу вод.

Управління в галузі використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів:

 • реалізація основних напрямків державної політики в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 • здійснення єдиної технічної політики, впровадження у водне господарство досягнень науки, техніки, нових технологій і передового досвіду
 • розробка і здійснення цільових програм щодо раціонального водокористування
 • участь у міждержавному співробітництві з питань використання та охорони водних ресурсів.

Здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними:

 • участь у розробці та реалізації державних, міждержавних та регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
 • розробка і здійснення заходів, спрямованих на оздоровлення водних об’єктів
 • організація робіт з поліпшення екологічного стану водних об’єктів
 • організація робіт по догляду за водними об’єктами (річками, озерами, водосховищами, каналами та іншими водними об’єктами).

Моніторинг потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах:

 • організація ведення державного обліку вод
 • забезпечення ведення державного водного кадастру
 • вивчення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах в області та районах
 • визначення лімітів використання водних ресурсів на основі прогнозів водності і водогосподарських балансів
 • погодження клопотань на отримання дозволів на спеціальне водокористування.

Забезпечення функціонування системи державного моніторингу вод:

 • здійснення координації державного моніторингу вод – річок, каналів,  у межах водогосподарських систем комплексного призначення,  поверхневих вод у прикордонних зонах і місцях їх інтенсивного виробничо-господарського використання
 • узагальнення та аналіз інформації щодо якісного стану водних об’єктів області
 • забезпечення методичного керівництва лабораторією, яка здійснюють моніторинг довкілля басейну р. Тиси.

Відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод, водних відносин та басейнової взаємодії надає інформаційно-дорадчі послуги  з питань водного, сільського господарства та охорони вод.

Начальник відділу – Дьолог Василь Іванович

Електронна адреса: djolog@buvrtysa.gov.ua

Телефон: 64-61-91