Лабораторія моніторингу вод

Ведення державного моніторингу якості поверхневих вод

В зоні діяльності Басейнового управління водних ресурсів р. Тиса (БУВР Тиси) є 2 лабораторії – лабораторія моніторингу вод та ґрунтів БУВР Тиси та лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Закарпатської гідрогеолого-меліоративної партії Виноградівського МУВГ, які проводять контроль якості води та ґрунтів за гідрохімічними та радіологічними показниками, керуючись у своїй роботі:

–   Статтею 16 Водного кодексу України;

–   Постановою Кабінету Міністрів України №815 від 20.07.1996р. та № 39 від 30.03.1998 р.;

–   Програмою державного моніторингу довкілля, в частині здійснення Держводагентством контролю якості поверхневих вод, затвердженої наказом Держводагентства України № 14 від 10.02.2015р;

–   Рішенням 19 сесії 6 скликання Закарпатської обласної ради №1081  від 31.10.2014 року «Про Програму моніторингу довкілля Закарпатської області на 2014-2018 роки»;

–   Угодами  між Урядом України та Урядами Угорської Республіки, Словацької Республіки та Румунії з питань охорони якості прикордонних вод в басейні р. Тиса.;

–   Наказами БУВР Тиси та положеннями про лабораторії.

 

Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів БУВР Тиси атестована на право проведення вимірювань фізико-хімічних показників складу поверхневих та зворотних (стічних) вод по 41 показнику, в тому числі: запах, кольоровість, температура, електропровідність, прозорість, завислі речовини, перманганатна окислюваність, розчинений кисень, біологічне споживання кисню (БСК5, БСК20), хімічне споживання кисню, водневий показник (рН), азот амонійний, нітрити, нітрати, фосфати, загальний фосфор, сухий залишок, сульфати, хлориди, лужність, загальна жорсткість, кальцій, магній, марганець, залізо загальне, мідь, цинк, нікель, хром, кадмій, свинець, ртуть, миш’як, нафтопродукти, жири, феноли, АПАР, СПАР, ціаніди, питома активність цезію-137.

Також передбачено вимірювання щільності, вологості та гранулометричного складу ґрунтів. (Свідоцтво про атестацію №197 від 06 грудня 2011 року, чинне до 06 грудня 2016 року).

Мережа моніторингу поверхневих вод в басейні р. Тиса (32пункти спостереження)

Лабораторією надаються платні послуги за виконання гідрохімічних аналізів зворотних вод та проводяться відбори проб для визначення щільності, вологості та гранулометричного складу ґрунтів при влаштуванні водозахисних дамб.

Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Закарпатської гідрогеолого-меліоративної партії Виноградівського МУВГ атестована на право проведення  гідрохімічних досліджень на меліорованих землях (Свідоцтво про атестацію №198 від 06 грудня 2011 року, чинне до 06 грудня 2015 року):

– аналізи ґрунтових, поверхневих, дренажних вод;

– визначення природної вологості;

– визначення щільності ґрунтів;

– аналізи водної витяжки;

– визначення кислотності ґрунтів;

– надання платних послуг (аналіз води та ґрунтів).

Відбір проб дренажних вод для виконання гідрохімічних аналізів

 

Одним із перспективних напрямків розвитку є введення в дію автоматизованої станції якості води в м. Тячів. Станція в автоматичному режимі вимірює 9 показників, 4 з яких є важкі метали (температура води, водневий показник, електропровідність, розчинений кисень, амоній-іони, цинк, мідь, кадмій, свинець). Ця автоматизована система є індикатором вмісту важких металів в транскордонній річці Тиса.

Автоматизована станція якості води в місті Тячів

 

У рамках реалізації міжнародних проектів проводиться дооснащення лабораторії сучасним обладнанням.

 

Визначення вмісту важких металів

У перспективі планується придбання газорідинного хроматографа для визначення пріоритетних речовин, які передбачені Водною рамковою директивою Європейського Союзу та Міжнародною комісією по захисту р. Дунай.

Начальник лабораторії моніторингу вод та грунтів Сеник Любов Миколаївна

Електронна адреса: monych@buvrtysa.gov.ua
Телефон: 61-27-81