Відділ міжнародного співробітництва та міжнародних проєктів

Відділ міжнародного співробітництва та міжнародних проєктів є структурним підрозділом БУВР Тиси, який був створений на початку 2004 року. Необхідність його створення була обумовлена специфічним географічним розташуванням Закарпатської області та вкрай насиченим міжнародним співробітництвом БУВР Тиси, яке за останні роки розвивається досить активно.

начальник відділу – Скраль Марина Іванівна

Відділ міжнародного співробітництва здійснює свою діяльність згідно з Положенням і підпорядковується безпосередньо начальнику БУВР Тиси.

Головне завдання відділу – це організація роботи по здійсненню зовнішніх зв’язків БУВР Тиси з сусідніми водогосподарськими організаціями Румунії, Словаччини, Угорщини з питань водного господарства на прикордонних водах та міжнародними неурядовими організаціями в галузі водного господарства.

Закарпатська область серед інших регіонів України вирізняється значним гідропотенціалом та густою гідрологічною сіткою. Тут часто спостерігаються паводки і повені, які іноді мають катастрофічні наслідки для краю та прикордонних територій сусідніх країн. Це зумовлює необхідність підтримання тісного співробітництва Закарпаття із компетентними організаціями сусідніх країн у сфері протипаводкового захисту, раціонального використання та збереження водних ресурсів.

Основні напрямки роботи відділу:

  • забезпечення виконання Міжурядових угод з питань водного господарства на прикордонних водах з Румунією, Угорщиною та Словаччиною
  • розробка разом з іншими структурними підрозділами БУВР Тиси напрямів подальшого розвитку співробітництва з сусідніми державами та міжнародними неурядовими організаціями і фондами з питань водного господарства на прикордонних водах
  • підготовка довідково-інформаційних матеріалів, проектів листів та інших документів про співробітництво з прикордонними водогосподарськими організаціями Румунії, Словаччини, Угорщини з питань водного господарства на прикордонних водах
  • розробка разом з іншими структурними підрозділами БУВР Тиси в рамках міжнародного транскордонного співробітництва проектів на отримання грантів програм Європейського Союзу та інших міжнародних організацій, установ, що стосуються залучення інвестицій та різних видів допомоги у галузі водного господарства
  • участь в роботі міжнародних семінарів, конференцій, зустрічей експертів з питань протипаводкового захисту в басейнах річок Тиса, Латориця, Уж та їх приток.
  • організація роботи експертів – працівників БУВР Тиси в  Міжнародній Комісії по захисту р.Дунай  (МКЗД).

Підтримання і подальший розвиток тісних партнерських зв’язків з водогосподарськими організаціями сусідніх країн є пріоритетом у діяльності відділу. Ця робота базується на двосторонніх Угодах з питань водного господарcтва на прикордонних водах, укладених з Угорською Республікою, Словацькою Республікою та Румунією. В межах цих Міжурядових угод проводяться регулярні робочі зустрічі Уповноважених Урядів, їх заступників та експертів Сторін, на яких обговорюються актуальні питання, пов‘язані з організацією протипаводкового захисту населення і прикордонних територій, взаємного обміну гідрометеорологічною ситуацією, використання водних ресурсів та забезпечення належної якості вод.

Відділ також співпрацює з відповідними підрозділами інших обласних установ і організацій, причетних до виконання міжурядових Угод з питань водного господарства на прикордонних водах, із прикордонними і митними органами,  управліннями і відділами облдержадміністрації, що займаються питаннями транскордонного співробітництва та гуманітарної і технічної допомоги.

Електронна адреса: ird@buvrtysa.gov.ua
Телефон: 64-61-91