Служба правового забезпечення є самостійним структурним підрозділом Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса та безпосередньо підпорядковується начальнику БУВР Тиси. Юридична служба Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса здійснює правове забезпечення діяльності Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, підвищення ефективності роботи його структурних підрозділів, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань. У своїй діяльності служба керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України,  указами  і  розпорядженнями  Президента  України, постановами і розпорядженнями  Кабінету  Міністрів України, та іншими нормативними актами.

Очолює юридичну службу головний юрисконсульт, який підпорядковується безпосередньо начальнику БУВР Тиси.

Завдання, функції служби правового забезпечення:

– правове забезпечення діяльності Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса;

– підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства;

– забезпечення відповідність законодавству та здійснення правової експертизи проектів наказів, доручень керівництва БУВР Тиси (далі – нормативні документи), підготовка висновку правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність із вимогами законодавства;

– за дорученням начальника БУВР Тиси розробляє проекти нормативних документів;

– спільно зі структурними підрозділами БУВР Тиси переглядає накази БУВР Тиси, в разі необхідності готує пропозиції про внесення змін чи доповнень до них або про визнання їх такими, що втратили чинність;

– аналізує накази керівників структурних підрозділів БУВР Тиси і дає висновки щодо відповідності їх чинному законодавству та, у разі необхідності, готує пропозиції щодо скасування їх начальником БУВР Тиси;

– надає методичну допомогу працівникам апарату і структурних підрозділів БУВР Тиси, міжрайонних управлінь водного господарства, щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

– сприяє правильному застосуванню законодавства про працю, у разі невиконання або порушення його вимог подає начальнику БУВР Тиси письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

– розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження БУВР Тиси, та готує пропозиції до них;

– бере участь у роботі, пов’язаній з укладанням договорів (контрактів), та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченням захисту майнових прав і законних інтересів БУВР Тиси, а також погоджує проекти договорів (контрактів) за наявності погодження керівників заінтересованих структурних підрозділів БУВР Тиси;

– забезпечує в установленому порядку представлення інтересів БУВР Тиси в судах та інших органах;

– організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

– бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених порушень;

– аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, сприяє своєчасному вжиттю відповідних заходів та розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності БУВР Тиси;

– організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням рівня правових знань працівників БУВР Тиси, роз’яснює існуючу практику застосування чинного законодавства, бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань;

– розглядає звернення громадян;

– вносить на розгляд керівництва БУВР Тиси пропозиції щодо вдосконалення правової роботи, вживає заходів щодо впровадження кращих форм і методів діяльності юридичної служби;

– бере участь у засіданнях колегій, комісій та інших дорадчих органів БУВР Тиси;

– виконує інші функції з питань правового забезпечення відповідно до чинного законодавства.

 

Провідний юрисконсульт служби правового забезпечення – Пуглик Роман Ігорович

 

Електронна адреса: law@buvrtysa.gov.ua

Телефон: 64-61-91

Залиште свій коментар