Українсько-румунське співробництво

Українсько-румунське співробітництво між водогосподарськими організаціями Закарпатської області, повітів Сату-Маре і Марамуреш Румунії здійснюється відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах, підписаної 30 вересня 1997 року в м. Галац, Румунія. Згідно із Статтею 16 Угоди Сторони призначили Уповноважених Урядів з питань співпраці у галузі водного господарства на прикордонних водах та по одному їх заступнику. Уповноваженими Сторін є заступник Голови Держводагентства України Михайло Яцюк та Голова Управління протипаводкового захисту і водного господарства Міністерства охорони навколишнього середовища Румунії Дан Карлан.

Для практичного виконання Угоди Сторони сформували за басейновим принципом три комплексні робочі групи, а саме: по басейну р. Тиса, по басейнах річок Прут і Сірет та по басейну р. Дунай. До складу кожної з робочих груп входять представники регіональних управлінь водного господарства, екологічної безпеки, гідрометцентру, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Робочі групи у своїй діяльності керуються затвердженими регламентами співпраці, а саме:

–        обміну метеорологічними та гідрологічними даними між Україною та Румунією;

–        оцінки якості прикордонних вод;

–        українсько-румунського співробітництва з питань захисту від паводків на водотоках і внутрішніх водах;

–       заходів, що вживаються під час небезпечних та надзвичайних забруднень прикордонних вод, яких неможливо уникнути.

Метою співробітництва працівників водного господарства Закарпаття та сусіднього Мароморошського повіту Румунії є вирішення спільних проблем протипаводкового захисту басейну р. Тиса в межах прикордонних територій обох країн. Воно знаходить свій конкретний вияв y налагодженні практики обміну гідрометеорологічною інформацією, забезпеченні контролю якості води, взаємному узгодженні робіт по реконструкції і будівництву водозахисних і водоохоронних об’єктів.

Підписання Протоколу зустрічі керівників та експертів робочих груп з проблем гідрографічного басейну р. Тиса, м. Сігет-Мармаціей, Румунія, 2010 рік,
Володимир Чіпак – начальник БУВР Тиси, Раду Фаркаш – радник Дирекції вод Сомеш-Тиса (зліва направо)

Водогосподарські організації України і Румунії згідно з двосторонньою Міжурядовою Угодою та затвердженими Планами робіт почергово на українській і румунській територіях проводять огляди гідротехнічних споруд, визначають їх спроможність забезпечувати протипаводковий захист населених пунктів прикордонних територій, погоджують місця і обсяги забору гравію та піску на р. Тиса, розглядають проекти будівництва і реконструкції водогосподарських об‘єктів, експерти з якості води обох Сторін забезпечують спільні та паралельні виміри витрат види, здійснюють відбори проб та аналізи якості води, проводять інтеркалібрацію спільних відборів проб води.

Разом з тим необхідно відзначити, що проблема співробітництва України та Румунії на прикордонних водах в басейні р. Тиса ще залишається досить гострою. Враховуючи інтенсивні зміни русла р. Тиси та її приток внаслідок катастрофічних паводків останнього десятиріччя, нагальною є необхідність стабілізації лінії українсько-румунського держкордону шляхом адекватного проведення Сторонами берегоукріплювальних робіт та регулювання її русла.

Тому українській та румунській Сторонам необхідно вжити належних заходів щодо збільшення обсягів цих робіт з метою стабілізації русла р. Тиса та захисту її берегів від водної ерозії як на українській, так і на румунській територіях.

Проведення спільного огляду русла р. Тиса в рамках зустрічі керівників та експертів робочих груп з проблем гідрографічного басейну р. Тиса за участю експертів проектних організацій, 2009 рік

У 2008 – 2010 роках БУВР Тиси за партнерства Дирекції Вод Сомеш–Тиса Національної Адміністрації «Води Румунії» та підтримки Повітової Ради Бая-Маре активно співпрацювали щодо розробки і реалізації спільного міжнародного проекту з метою стабілізації русла р. Тиси та захисту населених пунктів на всій протяжності українсько-румунського держкордону.

Основний захід проекту – розробка Комплексної Схеми стабілізації русла р. Тиса на спільній українсько-румунській ділянці річки, яка включає як аналіз сучасного стану управління паводками на зазначеній території, так і заплановані протипаводкові заходи, необхідні для стабілізації русла річки та захисту населених пунктів, сільгоспугідь від природних катастроф. Розроблена Схема також враховує оцінку екологічного впливу запланованих протипаводкових заходів, вивчення ведення сільського господарства в умовах побудови гідротехнічних споруд, містить паводково-небезпечні зони, криву вільної водної поверхні, цифрову план-схему прикордонних ділянок з усіма запланованими заходами управління паводками. Схема знаходяться у стації узгодження для її подачі Сторонами на затвердження Уповноваженим Урядів України і Румунії з питань співробітництва у галузі водного господарства на прикордонних водах. Цей важливий матеріал розроблено для його використання українськими і румунськими спеціалістами водного господарства при подальшому проектуванні та будівництві протипаводкових споруд на спільній ділянці р. Тиса. Використання Схеми також сприяти сприятиме впровадженню державної «Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2006 – 2015 роки».

Робоча поїздка українських партнерів та експертів проекту до Повіту Марамуреш Румунії, присвячена вирішенню екологічних проблем в басейні р. Тиса у рамках впровадження проекту «Покращення протипаводкового захисту та оздоровлення екологічної ситуації на прикордонній українсько-румунській ділянці р. Тиса», 2010 рік