Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ бухгалтерського обліку та звітності займається повним документуванням всіх господарських операцій, відображенням їх у відповідних реєстрах бухгалтерського обліку, веде контроль за використанням коштів у підвідомчих міжрайонних управліннях водного господарства. Складає та подає у відповідні інстанції зведену фінансову та статистичну звітність.

головний бухгалтер – начальник відділу – Губарчук Ганна Ярославівна

Всі етапи бухгалтерського обліку та звітності автоматизовані, в тому числі нарахування та виплата заробітної плати, звітування перед Державною податковою службою, Пенсійним фондом та Держводагентством України, що дозволяє оперативно впливати на фінансові показники та результати господарювання БУВР Тиси в цілому.

У відділі бухгалтерського обліку та звітності працюють 5 спеціалістів: головний бухгалтер – начальник відділу, чотири провідних бухгалтерів. Кожне робоче місце комп’ютеризовано.

Найважливішим питанням обліку є своєчасний розрахунок з працівниками по заробітній платі, за товари, роботи, надані послуги. Актуальним є ведення якісного Єдиного реєстру об’єктів державної власності, з відображенням державних актів на право постійного користування земельними ділянками та свідоцтв про право власності на всі об’єкти нерухомого майна.

Відділ успішно виконує роботу по обліку та звітуванню коштів гуманітарної і технічної допомоги, отриманих в  рамках реалізації проектів Програм транскордонного співробітництва Європейського Союзу та інших міжнародних організацій, установ, що стосуються залучення інвестицій та різних видів допомоги у галузі водного господарства.

Відділ також співпрацює з відповідними підрозділами Держводагентства України, іншими обласними установами і організаціями, причетними до виконання  гуманітарної і технічної допомоги, Казначейською, Податковою службою, Пенсійним фондом, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Державною службою Статистики  в Закарпатській області, Міжрайонними управліннями водного господарства  та зі всіма відділами БУВР Тиси.

Електронна адреса: buh@buvrtysa.gov.ua
Телефон: 64-61-91