Технічний відділ

Технічний відділ є структурним підрозділом БУВР Тиси, здійснює свою діяльність згідно з Положенням, його роботу координує заступник начальника БУВР Тиси.

Відділ  у своїй  роботі  керується  діючим законодавством України, вказівками, дорученнями та наказами начальника БУВР Тиси, заступника начальника БУВР Тиси та Держводагентства України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими регламентуючими документами, в тому числі Положенням про відділ.

Начальник відділу – Яковюк Катерина Одесіївна

Основними функціями, завданнями і обов’язками технічного відділу БУВР Тиси є:

1. Забезпечення з урахуванням галузевих особливостей виконання організаційних заходів щодо проектування, нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту систем захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд та водогосподарських об`єктів комплексного призначення, виступає замовником у встановленому чинним законодавством порядку проектно-кошторисної документації та робіт щодо будівництва водогосподарських об’єктів.

2. Організація формування програм протипаводкового захисту, будівництва водогосподарських об’єктів та групових водопроводів, розроблення планів капітальних вкладень, будівництва і введення в експлуатацію основних фондів та виробничих потужностей та здійснення контролю за їх виконанням.

3. Організація виконання заходів передбачених «Спільною українсько-угорською програмою розвитку системи протипаводкового захисту для басейну Верхньої Тиси», яка затверджена уповноваженими Урядів України та Угорщини з питань водного господарства на прикордонних водах.

4. Розгляд проектно-кошторисної, технічної документації на будівництво, реконструкцію, поточний і капітальний ремонти гідротехнічних споруд і подання відповідних пропозицій технічній раді.

Будівництво берегоукріплення на р. Тересва

5. Прийняття участі у проведенні процедур державних закупівель на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт на стадії підготовки конкурсної документації та оцінки конкурсних пропозицій.

6. Здійснення технічного нагляду за ходом будівництва та реконструкції об’єктів, приймання виконаних робіт, перевірка достовірності обсягів та витрат виконаних робіт у відповідності до проектно-кошторисної документації та договірних цін.

7. Забезпечення дотримання законодавства та нормативних документів у галузі будівництва та контроль за якістю виконаних будівельних робіт та застосованих матеріалів, дотримання підрядною організацією технології виробництва та ведення підрядником необхідної виконавчої документації.

8. Щомісячне проведення приймання виконаних робіт на об’єктах будівництва та реконструкції в частині фактичних обсягів виконання та підготовка документів для розрахунку з підрядними та іншими організаціями за виконані роботи та послуги.

9. Перевірка поданих до оплати документів підрядних, проектних та інших організацій щодо виконання робіт та надання послуг.

10. Організація проведення нарад, семінарів, технічних навчань, інших заходів з питань розвитку водного господарства, проектування і будівництва водогосподарських систем та споруд.

11. За погодженням з Держводагенством прийняття участь у реалізації міжнародних програм і грантових угод у галузі використання і охорони вод, відтворення водних ресурсів та протипаводкового захисту, впровадження плану управління басейном р. Тиса.

 

Електронна адреса: odbvo@buvrtysa.gov.ua
Телефон: 64-61-91

 

Залиште свій коментар