Семінар з екологічних та водогосподарських питань в межиріччі річок Тиса-Тур

15-16 червня 2015 року Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса, за участі представників ВАТ «Укрводпроект», Ужгородського національного університету, Виноградівського МУВГ, Закарпатської філії Держгрунтохорони, РМЕО Екосфера, а також спільно з представниками румунських організацій: Басейнового управління вод Сомеш-Тиса, Водогосподарської системи повіту Сату-Маре, Природного парку річки Тур, Фонду «Союз гуцулів Румунії» провели семінар з впровадження принципів сталого управління природними ресурсами в межиріччі річок Тиса-Тур. Захід проходив в повіті Сату-Маре, Румунія, в рамках реалізації проекту «Стале управління природними ресурсами в межиріччі річок Тиса-Тур» (HUSKROUA/0901/040) Програми транскордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007 – 2013.

Представники водогосподарських, проектних, наукових та природоохоронних організацій України та Румунії ознайомились зі станом природоохоронної справи та заходами зі збереження біорізноманіття в українській та румунській частинах Батарської меліоративної системи, обговорили можливості розширення природоохоронних територій в межиріччі Тиса-Тур, здійснили огляд важливих природоохоронних та водогосподарських об’єктів на румунській території проекту.

Під час семінару румунський експерт, представник Природного парку р.Тур Янош Марк-Нодь детально розповів про структуру і вимоги до створення та утримання природоохоронних територій в Румунії, які базуються на європейських директивах про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори та про охорону птахів. Згідно даних 2011 року, 22% території Румунії займають території NATURA2000 – мережі природоохоронних територій, яка є центральним елементом у охороні біорізноманіття на території країн-членів Європейського Союзу. Перелік типів оселищ і видів загальноєвропейського значення, які потребують різних форм збереження мережі NATURA2000 налічує 231 біотоп і 3900 видів флори та фауни. В басейні р.Тур існує три природних заповідника:

  • Заповідник річки Тур –  територія національного значення, яка охороняється і становить 6212 га
  • Особлива природоохоронна територія річки Тур – відноситься до Natura 2000, становить 20521 га
  • Особлива природоохоронна територія річки Тур для  птахів – відноситься до Natura 2000, становить 20126,5 га

Ці три заповідники знаходяться в північно-західній частині території Румунії, в повіті Сату-Маре. Експерт звернув особливу увагу на наявність на цих територіях заплавних лісів, які в минулому займали практично 90% території заповідників і є дуже різноманітними за видовим складом, а також староріччя та інші природні середовища, які є не менш важливими, адже періодично наповнюються водою і забезпечують розмноження та проживання рідкісних видів флори та фауни.

Продовжив семінар доцент УжНУ, експерт проекту Роман Кіш, розповівши про стан природоохоронної справи та заходи із збереження біорізноманіття на суші в басейні р.Тур на території України. За словами Романа, межиріччя річок Тиса-Тур містить території, які ще не були досліджені, немає жодної публікації про рослинний та тваринний світ цієї території. Тому всі матеріали, які він представив, базувались на результатах, які були отримані за останні два роки досліджень, проведених в рамках даного проекту. Як зазначив Роман, на цій території виявлено 48 природних біотопів, з яких 25 входять до переліку NATURA2000. Дуже цікавий видовий склад екосистем, зокрема, тут виявлено 38 видів рослин, занесених до Червоної Книги України та 56 видів з регіонального «Червоного» списку Закарпаття. Рідкісні біотопи та види в даний час зосереджені головним чином на вулканічних пагорбах і південних схилах гір Аваш, а також  частково у вигляді фрагментів в заплаві Батару та рівнинних лісів. Також експерт детально розповів про існуючі та плановані природоохоронні території в межиріччі річок Тиса і Тур, можливості створення дво- і трьохсторонніх заповідних територій.

Про результати екологічної оцінки водотоків у межиріччі річок Тиса та Тур розповів експерт проекту Едуард Осійський – начальник відділу водних ресурсів, обліку використання вод та моніторингу довкілля БУВР Тиси. Едуард розповів, як і для чого проводять оцінку екологічного статусу водотоків, про проведену в рамках проекту оцінку  водотоків згідно Водної Рамкової Директиви ЄС. Експерт проекту представив гідроморфологічну, гідрохімічну, гідробіологічну оцінку по кожному з 13 водних тіл, їх екологічний та хімічний статус, а також точкові промислові та дифузні джерела забруднення

Семінар завершився обговоренням виступів та підведення підсумків. Зокрема, директор Басейнового управління вод Сомеш-Тиса  Данут  Канта та начальник Басейнового управління водних ресурсів р.Тиса Володимир Чіпак обговорили наступні питання:

  1. Спільний українсько-румунський інтерес в межиріччі річок Тиса-Тур
  2. Будівництво ГТС повинно відбуватися з врахуванням інтересів як громади, так і особливостей природних ресурсів даної території.
  3. Проблема відсутності води в межиріччі Тиса-Тур зростатиме з кожним роком, тому всі 3 країни: Україна, Угорщина і Румунія повинні співпрацювати в цьому питанні. Співпраця має бути не тільки на рівні дво- та тристоронніх угод, а й з залученням європейських важелів.

Учасники семінару дійшли висновку, що спільне завдання полягає в тому, щоб забезпечити достатньою кількістю і відмінною якістю водні ресурси для життя людей в межиріччі Тиса-Тур, з найменшим втручанням у природу і не дивлячись на кордони.

Наступного дня відбувся огляд важливих природоохоронних та водогосподарських об’єктів в басейні р.Тур. Зокрема, було відвідано   гідрологічні пости в с. Пашунеа Маре і с. Вама (р. Тална), с. Негрешті (в.Тур), с.Біксад (р.Валя Реа), водосховище Калінешті (об’єм 30 млн.куб.м.), на якому є привабливі зони для відпочинку і рекреації, в с.Турулунг – огляд водомірного поста, який був модернізований в рамках проекту HUSKROUA 0901/040, огляд  руслових та береукріплювальних робіт в басейні  р.Тур.

1 088 переглядів