Водотоки Затисянщини волають про допомогу

В рамках реалізації проекту Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства і Партнерства Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2007-2013 «Стале управління природними ресурсами в межиріччі річок Тиса-Тур»25 листопада 2014 року в приміщенні БУВР Тиси відбувся семінар з екологічної оцінки водних об’єктів та представлення Програми заходів щодо покращення екологічного стану водних об’єктів в межиріччі річок Тиса – Тур.

На семінарі були присутні: представники Закарпатської ОДА, Виноградівської РДА, партнери та експерти проекту, представники природоохоронних, сільськогосподарських та інших зацікавлених організацій.

В ході семінару були представлені результати гідрохімічних та гідробіологічних досліджень, оцінки хімічного та екологічного статусу водних об’єктів, досліджень з біорізноманіття наземної та водної флори і фауни межиріччя річок Тиса-Тур, виконані в рамках проекту.

На основі виділених 13 поверхневих водних об’єктів на цільовій території проекту було проведено класифікацію якості води водних об’єктів згідно вимог Міжнародної комісії із захисту річки Дунай для Програми транскордонного національного моніторингу за органічними та поживними речовинами, а також критеріїв Водної Рамкової Директиви та Директиви 2008/105/ЄC.

Згідно досліджень добрий хімічний статус досягнуто лише по трьом об’єктам межиріччя річок Тиси – Туру, що викликано точковими (стоками, побутова хімія) та дифузними джерелами (відсутність каналізації в населених пунктах, пестициди) забруднення. Окремо відмітили питання засмічення русла та берегів твердими побутовими відходами, стихійними сміттєзвалищами.

На території проекту нараховується біля 40 тис. осіб у 25 населених пунктах і систематично здійснюється локальне та дифузне забруднення поверхневих та підземних водних об’єктів, а також ґрунтів. Централізоване водопостачання наявне у Новоселиці, Черні, Хижі, Горбках, Веряці, Королеві, Пийтерфолво, Оклі Гедь, а централізоване водовідведення тільки в двох населених пунктах: Королево (15%) та Пийтерфолво (40%).

З метою усунення негативних впливів важливо провести інвентаризацію скидів, скринінг невідомих органічних речовин у поверхневих водах та донних відкладах, забезпечити впровадження заходів спрямованих на зменшення надходження пріоритетних речовин до водних об’єктів межиріччя Тиси – Туру (наприклад відведення водоохоронних смуг), а також очистку стічних вод, зокрема для населених пунктів Пийтерфолво, Королево і Неветленфолу.

Окрім негативного впливу джерел забруднень, ситуація ускладнюється в літній меженний період, коли меліоративні канали практично сухі, русло заросле, а ґрунтові води характеризуються низьким рівнем. Термінових заходів щодо поліпшення екологічного стану потребує річка Вештеге (смт. Королево), що знаходиться в критичному стані майже за всіма із вивчених показників, зниження якості води в якій викликано органічним забрудненням.

Загальна рекомендація щодо поліпшення екологічного стану майже всіх визначених водних тіл може бути зведена до формули: більше води в літню-осінню межень – кращий екологічний стан.

Під час семінару також було представлено Програму Заходів щодо екологічного покращення водних об’єктів на водотоках території проекту. Зокрема для досягнення «доброго» статусу були запропоновані першочергові, середньострокові та довгострокові заходи, серед яких основними є: забезпечення водою русел водотоків протягом року, реконструкція та розробка режиму експлуатації окремих ГТС та насосних станцій, створення гідрометеорологічних постів, розчистка русел, оновлення стариць, будівництво та реконструкція сільських очисних споруд.

 

 

1 094 переглядів