Інформація про результати впровадження проекту №HUSKROUA/1001/221 «Підготовка спільної українсько-угорської комплексної програми щодо зменшення рівнів паводків та оновлення заплав Верхнє-Тисайської ділянки Вишково-Вашарошнаминь» за піврічний період

Катастрофічні паводки у басейні Верхньої Тиси на початку другого тисячоліття привернули увагу до питання покращення існуючого стану протипаводкового захисту. Зміна гідрологічних та кліматичних умов, проведені моделювання паводків та результати інших досліджень вказують на те, що в майбутньому очікується значне підвищення рівнів паводкових вод та інтенсивності затоплень в басейні р. Тиси, у разі невжиття відповідних заходів.

Враховуючи те, що басейн Верхньої Тиси розділений кордонами, для  розробки спільних протипаводкових заходів та будівництва водогосподарських об’єктів необхідна тісна співпраця сусідніх країн. Розробку та виконання спільних протипаводкових заходів передбачає як Угода мiж Урядом України та Урядом Угорської Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах, так і національні протипаводкові програми обох країн – Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса Закарпатської області та План Вашаргелі. Відповідно до цих довгострокових програм заплановано забезпечити надійний захист від впливу паводків, засух в басейні р. Тиса, зокрема, за допомогою будівництва протипаводкових польдерів, які зможуть значно знизити рівень паводкових вод, а також при необхідності могли б бути використані для оновлення заплави, в екологічних, сільськогосподарських цілях та  розвитку регіону.

У рамках другого кола конкурсу проектів Програми транскордонного співробітництва ЄІСП Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2007 – 2013 Басейнове управління водних ресурсів р. Тиса (БУВР Тиси) в якості Партнера від  України в липні 2012 року підписав Партнерську угоду з Верхнє-Тисайською Дирекцією водних справ (Бенефіціар проекту, Угорщина) на впровадження проекту «Підготовка спільної українсько-угорської комплексної програми щодо зменшення рівнів паводків та оновлення заплав Верхнє-Тисайської ділянки Вишково – Вашарошнаминь» (Грантова Угода від 27 серпня 2012 року  №HUSKROUA/1001/221).

Метою проекту є здійснення першого етапу підготовчих та проектних робіт, що лежать в основі національних програм протипаводкового захисту для побудови нових протипаводкових польдерів в басейні Верхньої Тиси на ділянці Вишково (Україна)-Вашарошнаминь (Угорщина).

Термін реалізації проекту – 2 роки.

Загальна вартість проекту складає 1 526 110,20 євро, в тому числі для української сторони – 532 017 євро.

Серед конкретних цілей проекту можна виділити наступні:

–           Створення схеми розташування паводко-акумулюючих польдерів на ділянці річки Тиса між Вишково (Україна) та Вашарошнаминь (Угорщина).

–           Розробка проектних матеріалів паводко-акумулюючих польдерів, які  спрямовані на гідрологічне оновлення заплави, із можливостями кращого управління водними ресурсами та ефективного акумулювання води.

Діяльність проекту зосереджена як на території Закарпатської області (Виноградівський та Хустський райони), Україна, так і на території області Саболч-Сотмар–Берег (м. Вашарошнаминь), Угорщина.

В рамках даного проекту з боку української сторони передбачається виконати такі роботи:

•          Підготовка схеми можливого будівництва польдерів на р. Тиса на ділянці населених пунктів Вишково – Вилок.

•          Розробка робочого проекту впускної та випускної споруди для протипаводкового польдера на р.Тиса в районі сіл Вари-Четфалва Берегівського району.

•          Розробка правил експлуатації польдера на р.Тиса в районі сіл Вари -Четфалва.

•          Розробка робочого проекту будівництва польдера на рр.Тиса – Батар поблизу с. Бобове.

Також Проектом передбачено виконання спільних українсько-угорських заходів, серед яких:

–           розробка концепції протипаводкового захисту та оновлення заплавних територій р. Тиси на ділянці Хуст (Україна) – Вашарошнаминь (Угорщина);

–           здійснення попереднього гідрологічного та гідравлічного моделювання з можливостями симуляції одно- та двовимірних моделей; моделювання за допомогою масштабних моделей;

–           здійснення додаткових спільних геодезичних вимірювань р. Тиса на ділянці Хуст (Україна) – Вашарошнаминь (Угорщина).

На сьогоднішній час в рамках проекту виконано наступні заходи:

–        Проект зареєстровано у Мінекономрозвитку України (реєстраційна картка Мінекономрозвитку № 2762),

–        Сформовано робочу групи з впровадження заходів проекту,

–        Проведені робочі зустрічі  з бенефіціаром проекту щодо обговорення спільних заходів,

–        Видано і частково розповсюджено між зацікавленими сторонами і громадськістю буклет про проект,

–        Оголошено тендер на проведення геодезичних вишукувань на ділянці р. Тиса в межах Виноградівського та Хустського районів Закарпатської області, а також на розробку робочого проекту будівництва впускної та випускної споруди для протипаводкового польдера на р. Тиса в районі сіл Вари -Четфалва Берегівського району Закарпатської області,

–        За результатами реалізації заходів проекту подано піврічний звіт до СТС програми ТКС ЄІСП HUSKROUA 2007-2013 та до Мінекономрозвитку.

Варто зазначити, що заходи цього проекту пов’язані та взаємодоповнюються із заходами спільного українсько-угорського проекту «Подальший розвиток і гармонізація Верхнє-Тисайських українських і угорських програм розвитку протипаводкового захисту та створення інтегрованої системи прогнозування паводків із застосуванням моделей на основі ГІС», що розпочався у 2011 році.

Реалізація спільних українсько-угорських міжнародних проектів у цілому сприятиме підвищенню надійності протипаводкового захисту територій і населення, покращенню збалансованості економічного і соціального розвитку прикордонних територій України і Угорщини.

 

Поділитись: