Проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці в Мукачівському МУВГ

В Мукачівському МУВГ протягом квітня-травня проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці з працівниками управління в 2024 року.

Однією із складових ефективної роботи з профілактики виробничого травматизму є належна підготовка, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. Загальний порядок проведення навчання з питань охорони праці встановлений Законом України «Про охорону праці» (ст. 18. «Навчання з питань охорони праці»).

З метою створення на виробництві безпечних умов праці, покращенню знань працівників з питань охорони праці та дотримання типового Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху в відділах та структурних підрозділах Мукачівського МУВГ на протязі березня – травня, комісією управління було проведено навчання та екзамени працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху, згідно наказів Мукачівського МУВГ № 37 від 06.02.2024 року «Про створення постійно діючої комісії для перевірки знань працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху» та наказу № 35 від 05.02.2024 року «Про проведення чергового навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху».

Перевірка знань проведена згідно графіку перевірки для працівників управління:

  • для Мукачівської дільниці та дільниці гірських річок – 9 квітня;
  • для дільниці насосних станцій – 15, 16 квітня;
  • для ремонтно-механічних майстерень – 23 квітня;
  • для інженерно-технічного персоналу – 7 травня.

Комісія перевірила у працівників знання вимог системи управління охорони праці в системі Держводагентства України, законодавчих нормативних актів з охорони праці, законодавства про працю, організацію безпечної роботи з охорони праці, згідно вимог ДБНА.3.2.-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», Правил безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем НПАОП 01.41.-1.11.-10, Правил безпечної експлуатації каналів, трубопроводів інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах меліорації ДНАОП 2.2.00-1-12-00, Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-1.01-07, знання безпечної експлуатації газового господарства, електробезпеки, гігієни праці і виробничої санітарії, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, надання першої допомоги потерпілим.

Навчання проводились згідно затверджених тем, що зафіксовано у журналі переліку занять по охороні праці по кожному підрозділу. За підсумками іспитів, складено протоколи засідань комісії, всього навчання пройшли – 78 працівників управління.

Мукачівське МУВГ

253 переглядів