Результати картування ризиків затоплення в рамках проєкту FloodUZH розглянуто на засіданні міжвідомчої робочої групи

У березні у Києві відбулося планове щоквартальне засідання міжвідомчої робочої групи із запровадження планів управління ризиками затоплення на окремих територіях у межах районів басейнів річок. У засіданні взяли участь члени міжвідомчої робочої групи, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державного агентства з водних ресурсів, Українського гідрометеорологічного інституту, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та інші.

Згідно з Угодою про асоціацією між Україною та Європейським Союзом, визначено зобов’язання України щодо забезпечення виконання і впровадження природоохоронного законодавства, в тому числі Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та управління ризиками затоплення, метою якої є розробка плану заходів з оцінки та управління ризиками повеней, аби скоротити негативні наслідки для здоров’я людей, навколишнього середовища, культурної спадщини та економічної діяльності, викликаних повенями. Відповідно до Плану заходів з виконання Угоди, виконавцями визначено Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Державне агентство водних ресурсів України та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Наразі для імплементації Директиви 2007\60\ЄС в Україні прийнято нормативно-правову базу щодо наближення національного законодавства до положень Директиви, забезпечено проведення попередньої оцінки ризиків затоплення, здійснюються заходи щодо розроблення карт загроз і ризиків затоплення, а також створюються на їх основі Плани управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів річкових басейнів, що мають високий ризик затоплення, на 2023-2028 роки.

Одним із питань порядку денного на засіданні було розглянути карти загроз і ризиків затоплення в районі басейну річки Дунай (суббасейн річки Тиса, територія від с.Жорнава Ставненської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області до гирла річки Уж), розроблені в рамках реалізації спільного українсько-словацького проєкту «Спільні заходи з попередження природних катастроф у транскордонному басейні р. Уж» (FloodUZH) Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020.

Начальник відділу експлуатації АІВС «Тиса» та ГІС БУВР Тиси, експерт проєкту Віктор Дуркот в онлайн форматі представив присутнім роботу зі створення карт загроз та ризиків затоплення в українській частині басейну р.Уж.

На першому етапі в рамках проєкту було застосовано сучасні цифрові технології для отримання точних даних про басейн р.Уж (гідрологічні, топогеодезичні дані, лідарна зйомка, ортофотоплани, ГІС та цифрова модель рельєфу). На наступному етапі актуалізовані геопросторові дані про басейн р.Уж було використано для створення двовимірної гідродинамічної моделі проходження паводку за допомогою програмного забезпечення HEC-RAS, розробленого інженерним корпусом армії США.

Вперше картування загроз і ризиків затоплення для басейну р.Уж виконувалося за новою національною методикою, яка була затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України у 2018 році і враховує вимоги Директиви 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення. Для моделювання були обрані сценарії проходження паводкових подій з низькою ймовірністю – не частіше ніж один раз на 500 років, середньою ймовірністю – не частіше ніж один раз на 100 і 50 років, а високою ймовірністю – не частіше ніж один раз на 20 і 10 років. Для картування загроз затоплення бралися до уваги можливості (ймовірності) затоплення та ступені затоплення (фізичні параметри: глибина води, швидкість води, тривалість), а для картування ризиків затоплення – карти землекористування, житлові будинки, промислові і соціально значимі об’єкти та об’єкти культурної спадщини.

Базуючись на результатах моделювання та проведеному аналізі багатьох статистичних даних було виготовлено карти загроз затоплення та визначені зони помірного, середнього та високого ризику затоплення для басейну р.Уж, загалом виготовлено 996 карт масштабу 1:25000 і 1:5000. Крім цього, в рамках проєкту передбачено розробити План управління ризиками затоплення для міста Ужгород.

За результатами обговорення, під час засідання міжвідомчої робочої групи ухвалено рішення затвердити карти загроз і ризиків затоплення для території від с.Жорнава Ставненської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області до гирла річки Уж басейну р.Дунай, розроблені в рамках проєкту FloodUZH і рекомендовано їх розміщення на геопорталі Держводагенства «Водні ресурси України» та сайті ДСНС. Наступні заходи проєкту предбачають представлення та передачу картографічних матеріалів територіальним громадам басейну р.Уж, а також зацікавленим організаціям для використання в роботі, зокрема оновлення нормативних документів для управління паводковими ризиками в басейні р.Уж.

 

Довідково.

У 2019 році розпочалося впровадження спільного українсько-словацького проєкту «Спільні заходи з попередження природних катастроф у транскордонному басейні р. Уж» (FloodUZH) в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020.

Проєкт передбачає придбання і використання сучасних геопросторових даних, розробку гідродинамічних моделей і проєктування гідротехнічної споруди з метою зменшення ризиків паводків у басейні р. Уж та покращення водного режиму у періоди маловоддя в межах міста Ужгород.

Більше про Програму: https://huskroua-cbc.eu/,  https://www.facebook.com/huskroua.cbc

Інформація про проєкт: https://flooduzh.buvrtysa.gov.ua/https://facebook.com/FloodUzh/,

https://twitter.com/flooduzh_

                                               

427 переглядів