БУВР Тиси проводить закупівлі на придбання комплектів автоматизованих метеорологічних станцій та метеообладнання для стаціонарних спостережних постів протипаводкової системи «АІВС Тиса» в рамках проєкту TiszaMonitorNet

В рамках виконання заходів Проекту міжнародної технічної допомоги ЄС,  Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса оголосило процедуру публічних закупівель у формі відкритих торгів на придбання:

«ДК 021:2015: 38120000-2 Метеорологічні прилади». (Придбання комплектів автоматизованих метеорологічних станцій та метеообладнання для стаціонарних спостережних постів протипаводкової системи «АІВС Тиса» – 12 комплектів).

Придбання здійснюється БЕЗ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ. Джерело фінансування – цільові грантові кошти Проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу Проекту «Створення транскордонної мережі моніторингу якості води в басейні Верхньої Тиси з подальшим розвитком і модернізацією спільної угорсько-української гідрографічної телеметричної системи» надані згідно Грантового контракту № HUSKROUA/1901/6.1/0016 від 30 квітня 2021 року. зареєстрованого Секретаріатом Кабінету Міністрів України за № 4761 від 22 червня 2021 року.

Закупівля за кошти Гранту буде здійснюватися в пільговому режимі  без ПДВ згідно ст. 197.11 Податкового Кодексу України на підставі міжнародного договору – Рамкової Угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств № 994-763 від 03 вересня 2008 року, ратифікованою Законом України № 360-VI від 03.09.2008р.

Детальна інформація про умови закупівлі знаходиться у вільному доступі на веб-порталі Національної електронної системи публічних закупівель «ПРОЗОРРО» за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-10-013888-a

 

 

TRBWRD conducts procurements for the purchase kits of automated meteorological stations and weather equipment for stationary observation posts of the flood control system “AIMS Tisza” within the framework of the project TiszaMonitorNet

 As part of the implementation of the measures of EU International Technical Assistance Project, the Tisza River Basin Water Resources Directorate announced the public procurement procedure in the form of open tender for the purchase of:

“SC 021:2015: 38120000-2 Meteorological equipment”. (Purchase of kits of automated meteorological stations and weather equipment for stationary observation posts of the flood control system “AIMS Tysa” – 12 kits).

The purchase is made WITHOUT INVOLVING FUNDS FROM THE STATE BUDGET OF UKRAINE. The source of funding is the grant funds of the European Union International Technical Assistance Project ” Establishing a transboundary water quality monitoring network in the Upper-Tisza River Basin with further developing and upgrading the joint Hungarian-Ukrainian hydrographic telemetering system” provided under Grant Contract No. HUSKROUA/1901/6.1/0016 from April 30, 2021. registered by the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine under No. 4761 dated June 22, 2021.

Procurement with Grant funds will be carried out in a preferential regime without VAT in accordance with Art. 197.11 of the Tax Code of Ukraine on the basis of the international treaty – the Framework Agreement between the Government of Ukraine and the Commission of the European Communities No. 994-763 of September 3, 2008, ratified by the Law of Ukraine No. 360-VI of September 3, 2008.

Detailed information on procurement conditions is freely available on the web portal of the National Electronic Public Procurement System “PROZORRO” at the link: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-10-013888-a

390 переглядів