Аналітичний огляд стану водних ресурсів масивів поверхневих вод району суббасейну річки Тиса за липень 2022 року.

У районі суббасейну річки Тиса протягом липня 2022 року спостереження здійснювались в 45 (сорока п’яти) пунктах моніторингу масивів поверхневих вод (МПВ) району суббасейну річки Тиса (РСБ річки Тиса) передбачених державною Програмою моніторингу, з них 4 (чотири) пункти моніторингу – питні водозабори.

Згідно із результатами моніторингу показники біогенного забруднення МПВ РСБ річки Тиса були в межах: амоній-іони (NH4+) – 0,09 – 0,18 мг/дм3, ортофосфат-іони (PO4-3) – 0,03 – 0,08 мг/дм3, нітрат-іони (NO3) – 3,0 – 3,4 мг/дм3, нітрит-іони(NO2)  – 0,02 – 0,03 мг/дм3, мінералізація (сухий залишок) -137,0 – 193,0 мг/дм3

Показники органічного забруднення МПВ РСБ річки Тиса були в межах: хімічне споживання кисню (ХСК) – 6,4 – 10,3 мгО/дм3, біохімічне споживання кисню (БСК) – 2,2 – 3,1 мгО2/дм3.

У рамках проведення дослідження небезпечних забруднюючих та басейнових специфічних речовин в МПВ РСБ річки Тиса виявлено вмістпоказників летких органічних сполук (трихлорметан, дихлорметан), показників поліароматичних вуглеводнів (флуорантен, антрацен, трихлорбензоли), пестицидів (гексахлорбутадіен) та важких металів (нікель, цинк, хром).

Виявлені показники не перевищують екологічних нормативів якості (ЕНЯмах) для пріоритетних речовин, визначених наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 14.01.2019 №5 «Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод»

Лабораторія моніторингу вод БУВР Тиси й надалі інформуватиме громадськість щодо стану водних ресурсів масивів поверхневих вод району суббасейну річки Тиса. Всі результати вимірювань хімічних та фізико-хімічних показників оприлюднюються в системі «Моніторингу та екологічної оцінки водних ресурсів України» на сайті Держводагентства України (http://monitoring.davr.gov.ua/).

 

Лабораторія моніторингу вод БУВР Тиси

Поділитись: