В Мукачівському МУВГ проведено навчання та перевірку знань з питань хорони праці

Однією із складових ефективної роботи з профілактики виробничого травматизму є належна підготовка, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. Загальний порядок проведення навчання з питань охорони праці встановлений Законом України «Про охорону праці» (ст. 18.«Навчання з питань охорони праці»).

 З метою створення на виробництві безпечних умов праці, покращенню знань працівників з питань охорони праці та дотримання типового Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху в відділах та структурних підрозділах Мукачівського МУВГ пройшло чергове навчання з питань охорони праці, згідно наказів Мукачівського МУВГ № 26 від 26.01.2022 року «Про створення постійно діючої комісії для перевірки знань працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху» та наказу № 25 від 21.01.2022р  «Про проведення чергового навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху».

На протязі березня-травня, комісією управління було проведено навчання та екзамени працівників  з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху.

Згідно графіку перевірки знань та безпеки дорожнього руху, для працівників Мукачівського МУВГ  відбулася перевірка знань з 7 квітня  по 5 травня 2022 року:

  • для працівників Мукачівської дільниці – 7 квітня 2022 року;
  • для працівників дільниці насосних станцій  – 14,15 квітня 2022 року;
  • для працівників ремонтно-механічної  майстерні -21 квітня2022року;
  • для інженерно-технічного персоналу – 5 травня  2022року.

Навчання проводились згідно затверджених тем, що зафіксовано у журналі переліку занять по охороні праці по кожному підрозділу. По підсумках іспитів складено протоколи засідань комісії по перевірці знань з питань охорони праці, всього навчання пройшли – 76 працівників управління.

Комісія перевірила у працівників знання вимог системи управління охорони праці в системі Держводагентства України, законодавчих нормативних актів з охорони праці, законодавства про працю, організацію безпечної  роботи з  охорони праці згідно вимог ДБНА.3.2.-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», Правил безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем НПАОП 01.41.-1.11.-10, Правил безпечної експлуатації каналів, трубопроводів інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах меліорації ДНАОП 2.2.00-1-12-00, Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-1.01-07, знання безпечної експлуатації газового господарства, електробезпеки, гігієни праці і виробничої санітарії, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, ліквідація наслідків техногенних аварій і катастроф, надання першої допомоги потерпілим.

Мукачівське МУВГ

Поділитись: