Стартова конференція проекту «Стале управління природними ресурсами в межиріччі річок Тиса-Тур»

28-29 листопада 2012 року в БУВР Тиса відбулась Стартова конференція проекту «Стале управління природними ресурсами в межиріччі річок Тиса-Тур» Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства і Партнерства Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2007-2013.

До реалізації проекту залучені Партнери: Верхнє-Тисайська Дирекція водних справ Угорщини, Управління вод Сомеш-Тиса Національної Адміністрації «Води Румунії», Виноградівська райдержадміністрації, Виноградівське міжрайонне управління водного господарства, регіональна молодіжна екологічна організація «Екосфера» та ДУ Закарпатський центр Облдержродючість. Асоційованим партнером проекту є ДП «Об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів Закарпатської області».

В Стартовій конференції взяли участь представники Закарпатської ОДА, обласної ради, Виноградівської райдержадміністрації, голови зацікавлених сільрад, керівники проектних організацій України та Угорщини, та інші зацікавлені організації, ЗМІ.

Роботу Конференції розпочав керівник проекту – начальник БУВР Тиси Чіпак Володимир. У своєму вступному слові керівник проекту звернув увагу присутніх на непростий і тривалий процес підготовки та передумови підписання Грантової Угоди проекту з Єврокомісією. Відзначив також чітко виражений транскордонний характер, комплексність проблем та багатогранність заходів, які передбачається виконати у рамках проекту і наголосив, що без співпраці та участі всіх партнерів, а також залучення громадськості їх реалізація буде практично неможливою.

Менеджер проекту, начальник відділу міжнародного співробітництва БУВР Тиси Скраль Марина представила заходи проекту. Зокрема, охарактеризувала особливості функції Батарської осушної системи, на території якого відбуватиметься реалізація заходів проекту, проблеми, які спонукали до його написання та подачі на конкурс Програми Єврокомісії, а також завдання та очікувані результати, які заплановано виконати протягом двох років упровадження. Серед основних результатів очікується отримати техніко-економічне обґрунтування реконструкції Батарської системи, розширити автоматизовану систему моніторингу АІВС “Тиса”, здійснити оцінку ведення сільського господарства та екологічного стану водних об’єктів відповідно до Водної Рамкової Директиви ЄС, розробити Спільну Програму заходів з метою покращення природного середовища, реалізувати щонайменше 3 пілотних проекти із залученням місцевих громад та посилити експлуатаційну базу водогосподарських організацій.

Від угорського парнера Верхнє-Тисайської Дирекції водних справ із доповіддю виступив начальник дільниці Гачаї Янош, який ознайомив учасників конференції із особливостями Батарської системи на угорській території, історією її розвитку та характерною для цієї території гідрологічною ситуацією. Він зазачив,  що Угорщина – це країна, яка із-за кордону отримує паводкові та внутрішні води, саме тому вирішити ці проблеми повинні вирішуватись спільно.

Сучасна система не забезпечує ефективне управління водними ресурсами і обмежується сугубо функцією захисту внутрішніх територій від затоплень.  На системі в період за листопад 1998 – січень 2011 рр. 10 разів було введено стан захисту від внутрішніх вод.

Експерт представив пропозиції щодо вдосконалення системи, а саме відокремлення басейнів під час відкриття шлюзів, з метою уникнення значних затоплень сільськогосподарських територій, можливість відведення розрахункових рівнів вод каналу Паладь до МК Паладь-Чече, розчистка русел, розбудова кавальєрів, а також встановлення 18 ГТС.

З доповіддю щодо досвіду роботи, заходів та особливостей реалізації проекту також виступив менеджер проекту від румунського партнера – Раду Фаркаш, який наголосив на специфічних цілях проекту на румунській території. В першу чергу – це вдосконалення протипаводкового захисту населення, контроль моніторинг якості і кількості води, проведення акцій із безпосереднім залученням населення і місцевих органів самоврядування з метою їх усвідомлення про відповідальність за якість води в цьому регіоні. Він відзначив, що з цією метою в рамках проекту буде встановлено автоматизовані станції для контролю якості води та розширено систему моніторингу на цільовій території.

Оскільки, сьогодні проблема якості водних ресурсів є дуже актуальною,  тому необхідно провести більш детальне дослідження р. Тур, ретельне слідкування за якісними і кількісними параметрами річки, яка об’єднує всі 3 зацікавлені країни. В недалекому минулому були проблеми по забрудненню води р. Тур шкідливими речовинами гірських видобувних шахт, однак їх робота була припинена, а шахти закриті.

А найголовніше, на думку експерта – виховати молоде і старше покоління захищати навколишнє середовище і визнати основний принцип: з водою не можна боротися, з нею треба навчитись жити поруч.

Начальник Виноградівського МУВГ Василь Сантай також виступив з презентацією щодо особливостей водогосподарської ситуації на території Батарської осушувальної системи на Україні.

Основною проблемою на сьогодні є технічний стан системи, яка була реконструйована  на початку 70-х років і наразі нездатна функціонувати в повній мірі, особливо це стосується внутрішньогосподарської мережі, яка знаходиться на балансі відповідних органів місцевого самоврядування, які в свою чергу не мають коштів на утримання та догляд меліоративних систем у належному робочому стані. Це призводить до заростання каналів внутрішньогосподарської мережі, до пошкодження споруд, замулення та засипання водовідвідних каналів.

Із доповідями щодо заходів в рамках проекту виступили Катерина Станкевич-Коваль від Регіональної молодіжної екологічної організації «Екосфера» та Алла Фандалюк від Закарпатського центру Облдержродючість, які ознайомили присутніх із запланованими заходами з екологічного дослідження та сільського господарства.

Після доповідей партнерів виступив і Іваницький О., який підкреслив важливість структурного підходу у реалізації міжнародних проектів і те, що нині проблеми розглядаються в комплексі, враховуючи характерні риси тієї чи іншої цільової території. Заслуговує на увагу і те, що до заходів активно залучається громадськість, а при реалізації зазначеного проекту найбільш вагомим буде безпосередня робота з фермерськими господарствами.

Підсумовуючи роботу конференції керівник проекту Чіпак В. висловив подяку всім учасникам і висловив сподівання на майбутню результативну роботу в рамках проекту, яка базуватиметься на ефективній співпраці, взаємній підтримці та дружніх відносинах.

 

Поділитись: