Готуємо майбутніх фахівців моніторингу поверхневих вод!

Згідно договору про проведення практики студентів біологічного факультету Державного вищого навчального закладу «Ужгородського національного університету» та Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса з 02 вересня по 11 жовтня 2020 року студентка 2 курсу Рейпаші Христина  за спеціальністю 091 «Біологія» освітнього ступеня «магістр» проходить науково-дослідну практику на базі лабораторії моніторингу вод БУВР Тиси.

На початку практики студентка пройшла інструктаж з правил техніки безпеки та охорони праці при роботі в лабораторії моніторингу вод.

Ознайомилась з вимогами та процедурами щодо правильного відбору проб, згідно нормативних документів (ДСТУ ISO 10301:2004, ДСТУ ISO 5667-1:2009, ДСТУ ISO 5667-2:2009, ДСТУ ISO 5667-6:2009) , матеріально-технічною базою, засобами вимірювальної техніки та методиками виконання вимірювань.

Також було наголошено про впровадження європейських підходів до нової системи моніторингу масивів поверхневих вод, екологічні стандарти якості(граничні концентрації) встановлені Водною Рамковою Директивою ЄС для пріоритетних забруднюючих речовин затверджених наказом Мінприроди від 06.02.2017 № 45, що дотримання їх є умовою досягнення доброго хімічного стану поверхневих водних масивів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод», наказу Державного агентства водних ресурсів України від 24.06.2020 № 587 «Про впровадження Порядку здійснення державного моніторингу вод» сьогодні, 15 вересня 2020 року практикантка разом з спеціалістами лабораторії моніторингу вод з  суворим дотриманням правил особистої безпеки в умовах карантину, здійснили відбір проб масивів поверхневих вод в Ужгородському та Великоберезнянському районах.

Майбутній магістр біології буде мати можливість наочно побачити інструментально-лабораторні дослідження фізико-хімічних показників проб масивів поверхневих вод річкового басейну Тиси.

В подальшому під час проходження практики студентка зможе застосувати та удосконалити набуті нею теоретичні знання та практичні уміння в перспективах подальшого працевлаштування.

Лабораторія моніторингу вод

Поділитись: