Басейнові ради у бюджетному процесі

Наразі #водні_нормотворці проінформують вас про те, як стейкхолдери впливатимуть на фінансові питання з покращення екологічного стану водойм.

Ні для кого не секрет, що до питань про витрачання бюджетних коштів завжди є прискіпливий погляд громадськості. Куди, навіщо і головне скільки? – часто запитують стейкхолдери, ставлячи під сумнів всі відповіді на ці питання.

Враховуючи, що питання води стосуються всіх і кожного Держводагентством розроблено відповідний проєкт постанови Уряду, який має на меті підвищити роль громадськості у формуванні водної політики, забезпечити комунікації між заінтересованими сторонами для врегулювання суперечливих питань у межах річкового басейну.

Чому саме постанова Уряду?

Проаналізувавши досвід європейських країн-сусідів стало зрозуміло, що питання залучення консультативних органів, таких як басейнові ради, до бюджетного процесу можливо врегулювати лише на рівні Уряду. Наприклад, у Республіці Молдова відповідно до постанови Уряду від 01.11.2013 № 867, Комітет басейнового округу розробляє пропозиції щодо фінансування програми заходів, передбачених в плані управління басейновим округом та плані з управління ризиками посухи, повені і представляє їх на розгляд уповноваженим органам та/або донорам, а також рекомендує порядок пріоритетного фінансування цих програм заходів.

Отже, спираючись на досвід європейських країн, Держводагентство розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів України«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», який зараз узгоджується із заінтересованими органами влади.

У проєкті акта Держводагентство, зокрема, пропонує:

  • Визначення чіткого алгоритму участі басейнових рад у формуванні та погодженні пропозицій до планів заходів у межах відповідних річкових басейнів.
  • Збільшення прозорості використання коштів державного фонду розвитку водного господарства через залучення басейнових рад до бюджетного процесу, зокрема планування та використання коштів.

#водні_нормотворці бачать у цьому документі безліч переваг:

  • Залучення басейнових рад до бюджетного процесу сприятиме розвитку децентралізації у сфері вирішення проблем, пов’язаних з водним фактором.
  • Всі заінтересовані стейкхолдери – члени басейнових рад будуть спільно визначати необхідність проведення заходів із захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь та централізованого водопостачання сільських населених пунктів, які користуються привізною водою.
  • Вдосконалення механізму використання бюджетних коштів, зокрема коштів державного фонду розвитку водного господарства, передбачених на вирішення проблем, пов’язаних з водним фактором.
  • Посилення ролі басейнових рад у прийнятті управлінських рішень та підготовці планів управління річковими басейнами.

Джерело інформації: Державне агентство водних ресурсів України

Поділитись: