Проведення навчання та перевірка знань з питань охорони праці з працівниками Мукачівського МУВГ

В Мукачівському МУВГ в період з 5 квітня по 03 травня 2019 року проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці з працівниками управління.

Однією із складових ефективної роботи з профілактики виробничого травматизму є належна підготовка, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

Загальний порядок проведення навчання з питань охорони праці встановлений Законом України «Про охорону праці» (ст. 18. «Навчання з питань охорони праці»).

З метою створення на виробництві безпечних умов праці, покращенню знань працівників з питань охорони праці та дотримання типового Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху в відділах та структурних підрозділах Мукачівського МУВГ пройшло чергове навчання з питань охорони праці, згідно наказів Мукачівського МУВГ № 29 від 11.02.2019 року «Про створення постійно діючої комісії для перевірки знань працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху» та наказу № 28 від 11.02.2019 року «Про проведення чергового навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху».

На протязі березня-квітня комісією управління було проведено навчання працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху.

Згідно графіку перевірки знань та безпеки дорожнього руху, для працівників Мукачівського МУВГ відбулася перевірка знань з 05 квітня по 03 травня 2019 року:

– для працівників Мукачівської дільниці та дільниці гірських річок – 5 квітня

– для працівників служби енергозбереження та зв’язку – 17, 18 квітня

– для працівників служби механізації – 25 квітня

– для інженерно-технічного персоналу – 3 травня

Навчання проводились згідно затверджених тем, що зафіксовано у журналі переліку занять по охороні праці по кожному підрозділу. По підсумках іспитів складено протоколи засідань комісії по перевірці знань з питань охорони праці, всього навчання пройшли – 85 працівників управління.

Комісія перевірила у працівників знання:

  • вимог системи управління охорони праці в системі Держводагентства України,
  • законодавчих нормативних актів з охорони праці,
  • законодавства про працю, організацію безпечної роботи з охорони праці згідно вимог ДБНА.3.2.-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», Правил безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем НПАОП 01.41.-1.11.-10,
  • Правил безпечної експлуатації каналів, трубопроводів інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах меліорації ДНАОП 2.2.00-1-12-00,
  • Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-1.01-07,
  • безпечної експлуатації газового господарства, електробезпеки, гігієни праці і виробничої санітарії, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, ліквідація наслідків техногенних аварій і катастроф,
  • надання першої допомоги потерпілим.

Екзамен з охорони праці для оглядачів ГТО

Екзамен з охорони праці для машиністів насосних станцій

Екзамен з охорони праці для інженерно-технічних працівників

Мукачівське МУВГ

Поділитись: