Проходження паводку 14-17 грудня 2011 року

Сума опадів за період 14-17 грудня склала 90-120 мм, що перевищило місячну норму. Сформувався швидкоплинний високий дощовий паводок в основному по басейнах річок Уж, Латориця, Боржава з амплітудою підняття рівнів до 3,0 м, ви-ходом води на заплави, досягненням ІІ-ІІІ ступенів захисту.

Відповідно до Регламенту роботи обласної комісії ТЕБ та НС, Положення про роботу БУВР Тиси згідно схеми, завчасно, 15 грудня проведено оповіщення водо-господарських організацій та органів влади (районні сільські та селищні ради) про розвиток паводкової ситуації. Працівники Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса спільно з Закарпатським Гідрометцентром визначили місця потенційної небезпеки, про що було повідомлено всі служби.

Як показав розвиток цього паводку та паводків останніх років новозбудовані, відбудовані та відновлені гідротехнічні споруди в рамках виконання державної Комплексної програми протипаводкового захисту в басейні р.Тиса забезпечили на-дійний захист населених пунктів та територій Закарпатської області від паводкових вод.

Виконання заходів по розчистці каналів протягом 2010-2011 років на терито-ріях сіл Мукачівського, Ужгородського та Іршавського районів за рахунок коштів Резервного Фонду Кабінету Міністрів України забезпечило безаварійне прохо-дження паводку та захистило від підтоплення території населених пунктів та при-леглих сільськогосподарських угідь.

Підтоплення під час цього паводку стались на незахищених протипаводкови-ми спорудами ділянках та за рахунок місцевого стоку в населених пунктах, де не облаштовані системи поверхневого водовідведення. Зазнали підтоплення населені пункти Перечинського та Іршавського районів (65 дворогосподарств).

Основні проблеми при проходженні останніх паводків виникають на малих річках та потічках, де відсутні захисні та водорегулюючі споруди, або ж не вирі-шені питання відводу місцевого стоку. Проходження паводків показує, що наслідки підтоплення населених пунктів за рахунок місцевого стоку з кожним паводком стають більш масштабними. Вирішувати ці завдання повинні органи місцевого са-моврядування, необхідно планувати ці роботи та планомірно їх виконувати.

Поділитись: