Інформація про гідрогеолого-меліоративну ситуацію на осушуваних землях Закарпатської області

Інформація про гідрогеолого-меліоративну ситуацію на осушуваних землях Закарпатської області

Гідрогеолого-меліоративний стан меліорованих угідь в Закарпатській області визначається, головним чином, динамікою підземних вод в водоносних горизонтах активного водообміну, водно-сольовими процесами в ґрунтах і водогосподарською діяльністю.

Гідрогеологічні умови в Закарпатській області обумовлені, переважно, розвитком водоносних горизонтів у четвертинних відкладах, які є основним джерелом живлення земель. Водомісткими породами четвертинної товщі є суглинки, супіски, піски, гравійно-галичникові відклади. Водоносний горизонт алювіальних відкладів широко поширений у долинах рік. Колекторами ґрунтових вод є гравійно-галичникові відклади, різнозернисті піски, супіски, суглинки, що обумовлює різну водопроникливість і водозабезпеченість горизонту. Водоносний горизонт живиться за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, напірних водоносних горизонтів, а також річкових вод.

Станом на 15.листопада поточного року на річках області утримуються дуже низькі рівні води, вони наближені до історичних мінімумів.

 • р. Тиса – пост Хуст рівень води (-3), мінімум (-84).
 • р. Тиса – пост Вилок рівень води (-290), мінімум (-291).
 • р. Тиса – пост Чоп рівень води (249), мінімум (213).
 • р. Боржава – пост Довге рівень води (102), мінімум (102).
 • р. Боржава – пост В. Ремети рівень води (98), мінімум (56).
 • р. Іршава – пост Іршава рівень води (-20), мінімум(-36).
 • р. Латориця – пост Мукачево рівень води(193), мінімум(167).
 • р. Латориця – пост Чоп рівень води (142), мінімум(118).

  З середини серпня по листопад місяці в області переважає посушливо-тепла погода, внаслідок чого рівні ґрунтових вод знизились до критично низьких відміток і залягають на глибині від 2,5 до 4,0 м.

  Середня глибина залягання рівнів ґрунтових вод на еталонних системах:

 • Чорний Мочар – 2,65м;
 • В.Батарська – 2,92 м;
 • Бакта – 3,85 м;
 • Іршавська – 3,18 м.

  Зараз колективним сільськогосподарським господарствам, фермерським господарствам, приватним власникам, які використовують в своїй роботі внутрігосподарську меліоративну мережу, в першу чергу необхідно провести роботи з очищення внутрішньогосподарської меліоративної мережі. Оскільки стан цієї мережі є вкрай незадовільним, а саме, канали захаращені, заросли чагарниковою рослинністю, замулені, регулюючі споруди на каналах (шлюзи-регулятори, трубопереїзди) стали непридатними для проведення регулювання водно-повітряного режиму меліорованих земель шляхом затримки і акумулювання води в меліоративних каналах. Виконання цих робіт дозволить здійснювати заходи з регулювання водно-повітряного режиму на меліоративних системах.

  Поділитись: