Підведені підсумки реалізації проекту “Покращення протипаводкового захисту та оздоровлення навколишнього середовища на прикордонній українсько-румунській ділянці р. Тиса”

16 липня 2010 року в Закарпатському облводгоспі відбулася Заключна конференція проекту Програми Сусідства Румунія – Україна “Покращення протипаводкового захисту та оздоровлення навколишнього середовища на прикордонній українсько-румунській ділянці р. Тиса”.

З метою офіційного представлення результатів впровадження заходів з реалізації проекту на конференцію було запрошено представників Закарпатської ОДА, Рахівської і Тячівської РДА, голів сільських рад цільової території проекту, партнерських й інших зацікавлених організацій та ЗМІ.

Відкриття конференції розпочав начальник облводгоспу і керівник проекту Володимир Чіпак. У вступному слові керівника проекту було зроблено наголос на тому, що, як показують результати впровадження цього проекту, працівники облводгоспу спільно із задіяними до проекту партнерами і експертами спроможні виконувати поставлені перед ними складні завдання з впровадженням усіх заходів проекту. Було відмічено комплексність і масштабність заходів проекту та позитивно оцінено кожну з його складових – екологічну, проектно-будівельну, інформаційну, а також дослідницьку (соціально-економічний, сільськогосподарський та гідро-морфологічний,-біологічний і -хімічний блоки). Особливу подяку за надану всебічну підтримку у впровадженні спільних заходів проекту керівник висловив румунським колегам – партнерам з Марамороської повітової ради і Системи вод повіту Марамуреш.

Учасників конференції було ознайомлено з основними аспектами реалізації проекту, досягнутими результатами, особливостями впровадження його заходів. Менеджер проекту Марина Скраль інформувала присутніх про підсумки 2-х-річної роботи в рамках проекту, який було розроблено у зв’язку з наявністю частих паводкових явищ та проблем, характерних для басейну Верхньої Тиси. Увазі учасників конференції було представлено презентацію про завдання і специфічні цілі проекту, досягнуті результати проекту. Висловлена подяка членам робочої групи облводгоспу, партнерам, експертам і фахівцям, залученим до впровадження проекту. Наголошено на тому, що усі наукові рекомендації та напрацювання проекту будуть передані партнерам і тим, хто підтримував заходи в рамках проекту.

Головний інженер проекту інституту ВАТ “Укрводпроект” Надія Радченко представила на конференції презентацію про основний захід проекту – розробку Схеми стабілізації русла р. Тиса на українсько-румунській прикордонній ділянці. Це комплекс заходів, який впроваджувався всіма робочими групами проекту. В основі Схеми – Державна програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2006 – 2015 роки, Водна Рамкова Директива 2000/60/ЄС, топографічні матеріали, натурні обстеження, проектні матеріали румунської сторони та ін. Усіх присутніх було ознайомлено з етапами розробки Схеми, основними її елементами, з якою метою виконувалась ця робота. Схемою розглянуто засоби та можливості реалізації завдання стабілізації русла р. Тиса на українсько-румунській транскордонній ділянці в поєднанні із заходами протипаводкового захисту населення. Пропозиції Схеми враховують народногосподарські інтереси обох Сторін на засадах утримання сучасного доброго екологічного стану водного середовища.

Експерти проекту – представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту гідробіології НАНУ Олексій Ярошевич і Олена Летицька виступили на конференції з презентацією про оцінку екологічного стану на українсько-румунській прикордонній ділянці р. Тиса. За результатами проведеної гідро-морфологічної, -біологічної, -хімічної оцінки, усім присутнім були представлені рекомендації щодо ведення водогосподарської діяльності на зазначеній українсько-румунській прикордонній ділянці р. Тиса, яка була б спрямована на збереження доброго екологічного стану води, відповідно до Водної Рамкової Директиви ЄС.

Екологічні дослідження на цільовій території проекту представив Василь Покиньчерада – заступник директора Карпатського біосферного заповідника, експерт проекту. На конференції були озвучені висновки, зроблені експертами проекту, відносно дотримання екологічних пріоритетів у впровадженні заходів Схеми, які не порушували би баланс біорізноманіття та зберегли унікальність цільової території проекту. Рекомендації особливий наголос ставлять на проблемі підтримки та включення до об’єктів природно-заповідного фонду пралісів – ділянок непорушених диких старих лісів, які ефективно виконують водо-регулюючі функції, що є вкрай важливі для забезпечення надійного протипаводкового захисту в Закарпатській області.

Іншим блоком дослідницької діяльності в рамках проекту є оцінка стану сільського господарства його цільової території. Експерти проекту – к.е.н. Орест Іваницький та директор центру “Облдержродючість” Юрій Пензеник ознайомили присутніх про проблемні питання ведення сільського господарства на територіях по обидва береги українсько-румунської прикордонної ділянки р. Тиса. Учасників конференції було коротко інформовано про всебічний аналіз сучасного стану АПК і прикладні польові та лабораторні дослідження в рамках проекту, про екологізацію аграрного виробництва та поступовий перехід на виробництво екологічно чистої продукції, проблеми якості ґрунтів і екології.

Соціально-економічні дослідження на цільовій території проекту представила заступник директора Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАНУ, партнер проекту Світлана Слава. У рамках проекту, зокрема, було здійснено оцінку збитків після паводків 1998, 2001 років та липневого паводку 2008 року (сільське господарство, інфраструктура, домогосподарства), проведено комплексну оцінку поточного соціально-економічного стану цільової території проекту, а також розроблено рекомендації щодо перспективних напрямків соціально-економічного розвитку території, тощо. Експерт проекту подякувала усім Сторонам, які надавали інформаційну підтримку, необхідну для проведення вищезазначених досліджень.

На конференції було також представлено презентації про розробку Гео-інформаційної системи проекту і Цифрової моделі рельєфу руслової частини басейну Верхньої Тиси. Начальник відділу експлуатації АІВС-“Тиса” облводгоспу, експерт проекту Віктор Дуркот розповів присутнім про роботу щодо створення ГІС для забезпечення Інформаційного протипаводкового центру, заснованого у рамках проекту, і партнерів доступом до необхідної інформації – тематичних карт, за результатами роботи робочих груп, аналітичних документів прив’язаних до системи, користуванням прив’язкою ГІС проекту до сервісу Google Earth, тощо.

Представник “Авіакомпанія “Колумбус”” (м. Київ) на конференції доповів та наглядно продемонстрував учасникам результати розробки Цифрової моделі місцевості для руслової частини басейну Верхньої Тиси, яка являє собою точні картографічні матеріали басейну Верхньої Тиси, що є важливими для проектування гідротехнічних споруд, виконання експлуатаційних робіт та під час моделювання паводку.

Насичена програма конференції була завершена цікавою дискусією щодо переглянутих презентацій і почутих доповідей.

Насамкінець, начальник облводгоспу Володимир Чіпак підвів підсумки роботи всіх експертів проекту, і зауважив, що досягнуті результати проекту є надійним підґрунтя для забезпечення більш ефективного протипаводкового захисту населення і українсько-румунських прикордонних територій басейну р. Тиса, і збереження при цьому “золотої середини” із дотриманням доброго екологічного стану цієї території.

Поділитись: