Завершено виконання проекту “Розвиток Берегівської транскордонної польдерної системи в басейні р.Тиса” Програми Добросусідства Угорщина-Словаччина-Україна

30 червня 2010 р. відбулося офіційне завершення виконання проекту Програми Добросусідства Угорщина-Словаччина-Україна “Розвиток Берегівської транскордонної польдерної системи в басейні р.Тиса” та представлення його результатів органам влади, партнерам, зацікавленим організаціям і громадськості.

У роботі Заключної конференції, крім керівників Закарпатського облводгоспу, його структурних підрозділів взяли участь угорська делегація Верхнє-Тисайської дирекції охорони довкілля і водних справ, основного партнеру проекту, експерти партнерів проекту ДП “Об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів Закарпатської області”, “Центру Облдержродючість” с.Бакта, Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем УжНУ, регіонального молодіжного екологічного об’єднання “Екосфера”, Інституту гідробіології НАН України. Були присутні також представники ОДА, обласної ради, Берегівської та Ужгородської РДА, Державного управління охорони навколишнього природного середовища, голови сільських рад цільової території проекту, представники інших зацікавлених організацій, мас-медіа.

Після привітання головний інженер Закарпатського облводгоспу, керівник проекту Кисіль Олег охарактеризував передумови розробки проекту, його зміст, мету та цілі, коротко навів особливості та проблеми управління водними ресурсами на території Берегівської транскордонної польдерної системи (БТПС).

Менеджер проекту Ребрик Світлана надала детальну інформацію про етапи впровадження заходів проекту для здійснення основної мети проекту – покращення управління паводками та екологічної ситуації на прикордонній території за допомогою впровадження комплексних проектних (управлінських) заходів для спільної Берегівської транскордонної польдерної системи, проінформувала про розробку проектних матеріалів, тематичні та еколого-освітні семінари, закупівлю спеціалізованого обладнання. для проведення експлуатаційних заходів по догляду за каналами системи. Окремим важливим заходом була розчистка каналу Чаронда-Латориця на пілотній ділянці, яка дала змогу відпрацювати технологію проведення таких робіт на каналах Берегівської польдерної системи

Далі експерти представили виконання ними робіт по напрямкам діяльності проекту.

Найбільше уваги було звернуто на зміст доповіді “Розробка Робочого проекту реконструкції Берегівської польдерної системи в рамках проекту” – головного інженера проекту ВАТ “Укрводпроект” Олексія Кучерявого. Проектувальник охарактеризував особливості функціонування системи і представив проектні рішення, які передбачено здійснити згідно технічного завдання. Проект передбачає в перспективі розчищення п’яти основних магістральних каналів системи та реконструкцію гідротехнічних споруд – шлюзів, приканальних дамб, водовипускників, влаштування сухих польдерів для акумулювання надлишкових паводкових вод, заходи для обводнення заплавних територій. Було наведено результати гідрологічних розрахунків в процесі роботи, наведено проектні рішення з врахуванням сільськогосподарських, еколого-біологічних та туристично-рекреаційних досліджень. Загальна вартість робіт передбачених за проектом складає 311 млн гривень.

Далі доповіді на семінарі презентували: “Оцінка екологічного стану поверхневих водних об’єктів згідно вимог Водної Рамкової Директиви” – Сергій Афанасьєв, Інститут гідробіології НАН України, “Біологічні та екологічні дослідження цільової території проекту” – Андрій Мигаль, Міжвідомча науково-дослідна лабораторія охорони природних екосистем УжНУ, “Сільськогосподарські дослідження в рамках реалізації проекту” – експерти Іваницький Орест і Фандалюк А.лла Центр ” Облдержродючість” та “Дослідження туристичного потенціалу БТПС і проведення еколого-освітніх заходів в рамках реалізації Проекту” – Станкевич Оксана, експерт проекту, “Розробка геоінформаційної системи проекту” – Дуркот Віктор, спеціаліст облводгоспу.

Був відмічений позитив, набутий в рамках спільних досліджень з угорськими експертами проекту, поїздок з обміну досвідом щодо проектування, будівництва та обслуговування гідротехнічних споруд на території сусіднього водогосподарського управління.

Начальник відділу Верхнє-Тисайської дирекції охорони довкілля і водних справ, представив заходи по реконструкції на угорській частині Берегівської транскордонної польдерної системи. Підкреслив, що кліматичні зміни, які відбуваються, більш часті інтенсивні паводки вимагають врахування комплексних підходів до вирішення питань захисту від паводків в прикордонному регіоні, адже вода не знає кордонів. Відновлення пропускної здатності каналів з точки зору формування частих паводків в регіоні та засухи в літній період, дуже актуальне. Останні десятиліття ставлять нові виклики перед галуззю водного господарства.

Також було відмічено, що жителі населених пунктів, що знаходяться на території БПС зацікавлені у відновленні роботи меліоративної системи, так як це покращить водний баланс на цій території і сприятиме безпечному відводу паводкових та внутрішніх вод, забезпеченню можливості зрошення прилеглих сільськогосподарських угідь, облаштуванню зон відпочинку, рибників, тощо.

Всі присутні мали змогу ознайомитися з інформаційними матеріалами розробленими і виданими у рамках проекту, зокрема, трьохмовним буклетом, бюлетенями про проект та підсумковими виданнями за результатам досліджень: “Екологічний потенціал водних об’єктів меліорованих заплав річок Закарпатської низовини”, “Природні цінності української частини регіону Берег: сучасний стан і відтворення”. “Розвиток сільського господарства в умовах реконструкції Берегівської польдерної системи”, “Екологічний туризм: природа, історія, культура(Зелені маршрути Берегівської польдерної системи “.

На завершення роботи конференції керівники водгосподарських організацій України та Угорщини поспілкувалися з журналістами ЗМІ

Наступного дня закордонні експерти ознайомились з роботою насосної станції №4, Латорицької осушної системи розташованої поблизу с.Зняцево та будівництвом лінії радіорелейного зв’язку АІВС-“Тиса” на базі Берегівського МУВГ.

На продовження заходів цього проекту, Закарпатський облводгосп подав заявку до конкурсу проектів Програми Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства (ENPI) , діяльністю якої передбачено виконати реконструкцію каналу Чаронда-Латориця.

Поділитись: