24 червня 2010 року в Закарпатському облводгоспі відбувся семінар з представлення і обговорення Схеми стабілізації русла р. Тиса на українсько-румунській прикордонній ділянці в рамках реалізації проекту Програми Сусідства Румунія – Україна “Покращення протипаводкового захисту та оздоровлення навколишнього середовища на прикордонній українсько-румунській ділянці р. Тиса”

В рамках реалізації проекту Програми Сусідства Румунія – Україна “Покращення протипаводкового захисту та оздоровлення навколишнього середовища на прикордонній українсько-румунській ділянці р. Тиса” 24 червня 2010 року в Закарпатському облводгоспі відбувся семінар з представлення і обговорення Схеми стабілізації русла р. Тиса на українсько-румунській прикордонній ділянці (надалі-Схема).

Метою семінару було офіційне представлення результатів розробки Схеми органам місцевої влади, всім зацікавленим організаціям. За результатами тендеру та на підставі договору проектний інститут ВАТ “Укрводпроект” виконував роботи з розробки Схеми.

Для участі у роботі семінару були запрошені представники Рахівської і Тячівської РДА, обласної Державної екологічної інспекції, обласного управління охорони навколишнього природного середовища, проектного інституту ВАТ “Укрводпроект”, сільських рад цільової території проекту, партнери та експерти проекту, ЗМІ.

З вітальним словом звернувся до учасників семінару начальник облводгоспу, керівник проекту Володимир Чіпак, який проінформував присутніх щодо впровадження проекту, звертаючи увагу на одному з головних його заходів – розробки Схеми стабілізації русла р. Тиса на українсько-румунській прикордонній ділянці. В рамках проекту було здійснено багато досліджень на українсько – румунській ділянці р.Тиса, облводгосп як Замовник залучив до цієї роботи фахівців різних напрямків: водного господарство, екології, гідроморфології, гідробіології, соціально-економічних питань та ін. Таким чином, в Схему ввійшли результати досліджень, рекомендації всіх трьох Робочих груп проекту. Під час розробки Схеми її попередні варіанти були розглянуті на Проміжковій конференції, спільних семінарах, представлені на розгляд румунським партнерам проекту.

На семінарі проектний інститут представив Схему, яка врахувала всі попередні зауваження. Головний інженер проекту інституту ВАТ “Укрводпроект” Радченко Надія ознайомила всіх присутніх з етапами розробки Схеми, основними її елементами, з якою метою виконувалась ця робота.

Під впливом паводків русло річки Тиса за останні десятиліття зазнало суттєвих змін, кількість островів змінилась. Оскільки меандрування русла р. Тиса в межах передгірської ділянки є природним процесом і зупинити його можна лише абсолютним каналізуванням, тобто жорстким закріпленням обох берегів. Але такі дії не завжди можливі в силу природних умов: морфологічна обстановка русла змінюється при проходженні будь-яких повеней, і є економічно невигідно та завдає шкоди навколишньому середовищу.

Отже, під стабілізацією слід розуміти не суцільне каналізування річки, а стабілізації сучасного екологічного стану з урахуванням вимог Водної Рамкової Директиви і Паводкової Директиви ЄС, а також принципів розробки Плану управління басейном р. Тиса в рамках Міжнародної Комісії із захисту р. Дунай, що намагався виконати інститут.

Вихідними документами для розробки Схеми послужили матеріали Схеми комплексного протипаводкового захисту в басейні річки Тиса” розробленої інститутом “Укрводпроект” (Київ, 2001 р.), Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса ув Закарпатській області до 2015 р., Водна Рамкова Директива 2000/60/ЄС, топографічні матеріали, натурні обстеження, проектні матеріали румунської сторони та ін.

Схема розглядає засоби та можливості реалізації завдання стабілізації русла р. Тиса на українсько-румунській транскордонній ділянці в поєднанні із заходами протипаводкового захисту населених пунктів, сільськогосподарських угідь. Пропозиції Схеми враховують інтереси народного господарства обох сторін на засадах дотримання сучасного доброго екологічного стану водного середовища. В ній закладені принципи мінімізації ризиків від катастрофічних паводків для населення та об’єктів їх життєзабезпечення.

Схема складається із 10 розділів, які доповнюють один одного, зокрема:

  1. Природні умови
  2. Сучасний екологічний стан
  3. Концептуальні положення
  4. Аналіз стану побудованих, запроектованих та запланованих протипаводкових гідротехнічних споруд
  5. Пропоновані заходи та споруди
  6. Управління паводками
  7. Система експлуатації протипаводкових споруд
  8. Міжнародне співробітництво
  9. Соціально-економічний розвиток
  10. Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища

Аналіз стану побудованих гідротехнічних споруд показав, що всі наявні споруди та берегоукріплення знаходяться в задовільному стані, реконструкції потребують тільки деякі з них.

Основні споруди, які пропонуються Схемою для захисту населених пунктів на правому березі р.Тиса з урахуванням запроектованих споруд на лівому березі р. Тиса – це дамби, берегоукріплення, регулювання річки, де необхідно захистити споруди, створення прибережної лісової смуги, а також здійснення гідрометеорологічного моніторингу за допомогою АІВС-Тиса.

Після комплексного представлення Схеми відбулось жваве її обговорення учасниками семінару. Питання були екологічного, технічного характеру, а деякі навіть торкались і міжнародних відносин, адже р. Тиса є не тільки природним об’єктом, але і по ній проходить кордон між двома державами.

Підводячи підсумки семінару В.Чіпак подякував всім, хто брав участь у розробці цієї комплексної Схеми, особлива подяка була висловлена партнеру проекту Повітовій раді Марамуреш, яка підтримала облводгосп у здійсненні цього заходу.

Завдяки проекту, на сьогодні ми маємо хороший проектний матеріал, який в майбутньому дасть можливість реалізувати передбачений комплекс протипаводкових заходів на українсько-румунській ділянці р.Тиса.

Відповідно до положень міжурядової угоди між Україною і Румунією про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах, Схема буде представлена на розгляд Уповноваженим Урядів обох країн, а в Україні вона повинна пройти необхідне погодження місцевих органів влади та інших компетентних установ.

З метою ознайомлення з матеріалами Схеми проектним інститутом та експертами проекту було розроблено Анотацію до Схеми, яка була розповсюджена серед учасників семінару.

Поділитись: