Проведено семінар проекту з оцінки екологічного стану українсько-румунської прикордонної ділянки р. Тиса

8 квітня 2010 року в рамках реалізації проекту Програми Сусідства Румунія – Україна “Покращення протипаводкового захисту та оздоровлення навколишнього середовища на прикордонній українсько-румунській ділянці р. Тиса” в м. Ужгород відбувся семінар з оцінки екологічного стану українсько-румунської ділянки р. Тиса згідно вимог Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу (надалі – ВРД ЄС).

Цей семінар підвів підсумки трьох компонентів екологічної оцінки зазначеної ділянки р. Тиса – гідроморфологічних, гідрохімічних і гідробіологічних досліджень, здійснених протягом минулого року експертами проекту.

Оскільки зазначені дослідження у своїй основі нерозривно пов’язані з головним заходом проекту – розробкою Комплексної Схеми стабілізації русла р. Тиса на українсько-румунській прикордонній ділянці річки (надалі – Комплексна Схема), то в роботі семінару взяли участь головний інженер і головний спеціаліст від розробника Схеми – інституту ВАТ “Укрводпроект” (м. Київ), а також директор проектного інституту “Львівдіпроводгосп” (м. Львів).

Румунську Сторону на семінарі представили партнери проекту з Повітової ради Марамуреш, а також представники Національної адміністрації “Води Румунії”, Управління вод Сомеш – Тиса та Системи вод повіту Марамуреш, які були безпосередньо залучені до впровадження заходів проекту з гідрохімічної оцінки прикордонної ділянки р. Тиса і надавали інформаційно-технічну підтримку Українській Стороні в реалізації заходів проекту.

У вступному слові керівник проекту – начальник облводгоспу Володимир Чіпак відмітив важливість ролі проведених експертами досліджень екологічного стану для обґрунтування впровадження у подальшому заходів з протипаводкового захисту в межах цільової території проекту в басейні Верхньої Тиси, зокрема відносно розробки вищезгаданої Комплексної Схеми та відповідної Схеми лівого румунського берега р. Тиса, переданого на погодження Українській Стороні.

Експерт проекту Олексій Ярошевич доповів учасникам семінару про проведену роботу з ідентифікації водних об’єктів українсько-румунської прикордонної ділянки р. Тиса, проведення гідро морфологічних досліджень, а також про основні притаманні зазначеній території р. Тиса підходи до організації протипаводкового захисту, які шкодять доброму гідроморфологічному стану річки. За результатами гідроморфологічної оцінки досліджуваний водний об’єкт знаходиться у природному стані, тобто зміни водного режиму та морфології є несуттєвими, лише 15 % загальної довжини віднесено експертами до класу нижче за 2-ий. Необхідно також відмітити, що ця оцінка була погоджена з румунськими експертами на засіданні Робочої групи по басейну р. Тиса Міжнародної Комісії із захисту р. Дунай наприкінці минулого року.

Начальник відділу водних ресурсів облводгоспу Едуард Осійський інформував присутніх про розробку відповідної мережі моніторингу та програми контрольного моніторингу та узгодження методів оцінки якості води та пунктів моніторингу поверхневих вод в басейні Верхньої Тиси. Також він представив результати гідрохімічних досліджень, підхід до визначення пріоритетних речовин та проведення оцінки хімічних елементів якості, інвентаризацію точкових джерел забруднення басейну Верхньої Тиси на українсько-румунському кордоні відповідно до положень ВРД ЄС.

На семінарі заступник директора інституту гідробіології НАНУ Сергій Афанасьєв висвітлив питання гідробіологічної оцінки українсько-румунської ділянки р. Тиса та її приток з української сторони, зокрема аналізу досліджуваних значень класу якості води. Учасники семінару вели дискусію щодо виконаних експертами прогнозів гідроморфологічного й екологічного стану зазначеної ділянки р.Тиса за умови реалізації проекту обвалування лівого берега річки, передбаченого проектною документацією Румунської Сторони.

Семінар став корисним для присутніх також тим, що на ньому експерт проекту – інженер-гідрохімік Системи вод повіту Марамуреш Сімона Ефтіміє представила результати румунських досліджень щодо біологічної та гідрохімічної оцінки на українсько-румунській ділянці р. Тиса, виконаних у межах реалізації проекту. Ці результати співпадають з результатами досліджень українських експертів проекту.

Експерт з ГІС Віктор Дуркот наглядно продемонстрував учасникам семінару досягнення проведеної роботи експертів щодо включення результатів проведених досліджень у гео-інформаційну систему проекту.

Підводячи підсумки своїх презентацій, експерти проекту від Української Сторони, базуючись на результатах виконаних ними досліджень, висловили свої рекомендації до представників водогосподарських організацій і проектних інститутів України і Румунії щодо впровадження у подальшому протипаводкових заходів на зазначеній ділянці р. Тиса.

Наприкінці семінару представники як Української, так і Румунської Сторін погодились з пропозицією керівника проекту до проектних організацій обох країн при проектуванні гідротехнічних робіт залучати експертів з питань гідроморфології, гідрохімії і гідробіології з метою врахування важливих екологічних аспектів, адже це неодмінно сприятиме досягненню так званої “золотої середини” між крайнощами підходів до організації протипаводкового захисту населення та території і збереження доброго екологічного стану водних об’єктів.

Поділитись: