14 липня в рамках реалізації проекту INTERREGIIIB CADSES/TACIS “Покращення системи управління паводками ” в м.Ужгород був проведений навчальний курс по освоєнню роботи з підсистемою моніторингу поверхневих вод

14 липня в рамках реалізації проекту INTERREGIIIB CADSES/TACIS “Покращення системи управління паводками ” в м.Ужгород був проведений навчальний курс по освоєнню роботи з підсистемою моніторингу поверхневих вод, яка була інтегрована до існуючої геоінформаційної аналітичної системи водогосподарських об’єктів Закарпатської області. Курси були організовані відділом ГІС, моделювання і інформаційного забезпечення Закарпатського облводгоспу. У навчанні взяли участь спеціалісти п’яти міжрайонних управлінь водного господарства області і профільних відділів облводгоспу.

Даний курс став продовженням навчань , які проводилось у м.Ужгород 28-30 листопада 2007 року та 15-16 травня 2008 року.

На навчанні спеціалісти, що займались розробкою даної підсистеми та існуючої системи в цілому, ознайомили присутніх з концепцією інтегрування підсистеми моніторингу поверхневих вод до геоінформаційної аналітичної системи водогосподарських об’єктів Закарпатської області, виклали принципи роботи даної підсистеми.

Були проведені практичні заняття для здобуття навичок роботи з:

  • Базою даних моніторингу поверхневих вод.
  • Аналітичними інструментами бази даних моніторингу поверхневих вод: обчислення середніх, максимальних та мінімальних значень якості вод, порівняння з ГДК (гранична допустима концентрація) для заданих створів.
  • Модулем імпорту та переглядом даних з системи 2ТП-Водгосп.
  • Аналітичними інструментами програми-оболонки системи: перегляд даних із побудовою діаграм про якість вод та можливістю збереження даних у файлах MS Excel.
  • Можливостями ГІС “Панорама 9” щодо функцій роботи з матрицею висот.

    Відділ ГІС, моделювання та інформаційного забезпечення

    1 034 переглядів