Громадські слухання в селі Батрадь Берегівського району

Закарпатський облводгосп завершує впровадження спільного українсько-угорського проекту Програми Добросусідства Угорщина-Словаччина-Україна IНТЕРРЕГ ІІІA/ТАСІС “Розробка українсько-угорських комплексних планів протипаводкового захисту, розвитку водного господарства та оновлення заплавних територій в регіоні Берег і басейні р.Боржава”.

Одним із запланованих заходів проекту була розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) “Реконструкція Берегівської осушувальної системи”, яка виконана Державним проектно-розвідувальним інститутом “Львівдіпроводгосп”. Ці проектні документи стали предметом обговорення на громадських слуханнях, які проходили 25 червня ц.р. в приміщенні сільської ради с.Батрадь Берегівського району.

У слуханнях взяли участь понад 40 учасників: представники Головного управління агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації (Нодь Степан), Ужгородської (Малко Роман) та Берегівської РДА (Ерделі Бейло, Джанда Мирослав, Храпюк Богдан), управління з НС Закарпатської облдержадміністрації (Альберт Василь), Головного управління охорони навколишнього середовища в Закарпатській області (Василюк Валерій), Львівдіпроводгоспу (Приплесь Андрій, Фесик Михайло), центру “Облдержродючість” (Фандалюк Алла), сільської ради с. Батрадь (голова Гойду Ференц, депутати і жителі села), сільської ради с. Запсонь (голова Бочкаї Василь), Добронська сільська рада (голова Сільваші Золтан), жителі с.Горонглаб, партнери проекту – ДП “ОДБВО Закарпатської області” (Яковюк Катерина), екологічний центр “Тиса” (Геревич Олександр), представники інших зацікавлених організацій, мас-медіа.

Керівник проекту Чіпак Володимир поінформував учасників громадських слухань про прогрес реалізації проекту, основні заходи з протипаводкового захисту, які передбачено для виконання в рамках цього проекту, особливий акцент було зроблено на передумови та історію розробки техніко-економічного обґрунтування.

Головний інженер проекту інституту Львівдіпроводгосп Фесик Михайло детально представив учасникам слухань ТЕО “Реконструкція Берегівської осушувальної системи”.

Берегівська Осушувальна Система (БОС) є міжнародною системою, оскільки розташована на території двох держав – України та Угорської Республіки. З точки зору водного господарства БОС є цілісним водогосподарським комплексом і будь-яка діяльність на ній має транскордонний вплив. Загальна площа системи складає 880 км2, з них 60% розташовано на території України (Закарпатська область).

Найбільш гострою проблемою для Берегівської осушувальної системи є захист населення, населених пунктів, народногосподарських об’єктів і сільськогосподарських угідь від затоплення паводковими водами та забезпечення обводнення системи у засушливі періоди.

Аналіз водогосподарської ситуації на території системи показав, що вона потребує реконструкції. Тому, Закарпатським облводгоспом, в рамках реалізації міжнародного проекту було замовлено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) “Реконструкція Берегівської осушувальної системи”.

Розробленим ТЕО передбачається розчистка основних магістральних каналів в комплексі з реконструкцією дамб, реконструкцією існуючих та влаштуванням нових гідротехнічних споруд та насосних станцій.

Кінцевим результатом заходів, що намічаються в ТЕО, є поліпшення життя населення, збільшення його зайнятості, забезпечення надійності протипаводкового захисту та покращення водно-екологічної ситуації на території системи.

Учасники слухань взяли активну участь в обговоренні техніко-економічного обґрунтування. Майже всі учасники позитивно оцінили розробку ТЕО і підтримали подальші кроки щодо його реалізації. Були висловлені і критичні зауваження, на які спеціалісти дали вичерпні відповіді. Зокрема, актуальним для присутніх представників екологічних організацій було питання збереження сприятливих екологічних умов після проведення відповідних робіт по реконструкції системи. З цим погоджуються проектанти, і буде розглянуто питання внесення додаткових компенсаційних коштів до Фондів збереження природи.

Як відмітив Чіпак Володимир, не ставилося за мету робити щось нове, мета – зберегти систему, збільшити водність каналів, відновити і посилити потужності гідротехнічних споруд, переглянути правила експлуатації системи в цілому, а не окремої споруди. При цьому необхідно знайти виважене рішення для вирішення комплексної проблеми – покращення надійності протипаводкового захисту, забезпечення водовідведення і обводнення в залежності від потреб сільського господарства і збереження навколишнього середовища. Як зазначили учасники слухань, слід звернути особливу увагу на покращення екологічного стану системи, що через критичний стан, або відсутність очисних споруд населених пунктів має вкрай негативний вплив на водотоки цієї міжнародної системи. Було вирішено Берегівському та Ужгородському міжрайонним управлінням водного господарства погодити з головами сільрад питання необхідності реконструкції споруд, дамб, тощо. Керівник проекту також зазаначив: “В плані туризму наші дамби могли б бути шляхом велосипедного туризму, пішохідного туризму. Їх треба робити з певним покриттям, і це необхідно врахувати під час проектування”.

В результаті слухань було погоджено розроблене ТЕО і прийнято рішення щодо подальшої розробки робочої документації. І можливо, ще в цьому році відбудуться зустрічі з головами сільрад, населенням для обговорення технічних варіантів робочих проектів.

1 498 переглядів