Відділ водних об`єктів є структурним підрозділом Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса і виконує функції, покладені на БУВР Тиси щодо здійснення єдиної державної політики з питань управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів. Очолює відділ начальник відділу, який організовує роботу відділу та здійснює контроль за виконанням функціональних обов’язків  працівників відділу, передбачених положенням про відділ та їхніми посадовими обов’язками. Загальне керівництво діяльністю відділу здійснює головний інженер БУВР Тиси. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, діючим законодавством України, в т.ч. Водним кодексом України, Земельним кодексом України, законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Указами Президента України та Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, нормативними актами Держводагентства України, Положенням про Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами начальника БУВР Тиси та цим Положенням.

Основними завданнями відділу водних об`єктів є:

– реалізація державного управління в галузі використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів;

– внесення пропозицій щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів;

– координація виконання державних та регіональних програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

– впровадження при взаємодії з міжрайонними управліннями водного господарства басейнового принципу управління у сфері використання, охорони та відтворення водних ресурсів;

– вирішення інших питань у галузі управління за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.

Основними функціями відділу водних об`єктів є:

– прийняття участі у розробці та реалізації заходів щодо екологічного оздоровлення річок, а також здійснення спостережень за станом водних об’єктів, надання у межах компетенції пропозицій до програм соціально-економічного розвитку регіону;

– розгляд та погодження договорів на оренду водних об`єктів загальнодержавного значення;

– надання рекомендацій щодо поліпшення стану водних об’єктів та технічних умов на проведення інженерних робіт на землях водного фонду відповідно до чинного законодавства;

– підготовка пропозицій щодо паспортизації малих річок та подання їх Держводагентству;

– погодження клопотання щодо видачі дозволів на проведення на землях водного фонду робіт із будівництва об’єктів гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення;

– погодження межі зон санітарної охорони водних ресурсів;

– прийняття участі в межах компетенції у здійсненні міжнародного співробітництва з питань управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів на транскордонних водних об’єктах;

– надання юридичним та фізичним особам довідок, інформацію щодо водних об`єктів та їх використання;

– підготовка матеріалів керівництву БУВР Тиси по питаннях, що входять до компетенції відділу;

– надання практичної допомоги, консультацій міжрайонним управлінням водного господарства з питань управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів;

– проведення заходів з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів;

Начальник відділу – Дьолог Василь Іванович


Електронна адреса: djolog@buvrtysa.gov.ua

Телефон: 61-27-81

Залиште свій коментар