Здійснення державного обліку водокористування (2-ТП)

Державний облік водокористування є складовою частиною державного обліку вод у країні. Відповідно до Водного кодексу України, прийнятого Верховною Радою 6 липня 1995 року, державний облік здійснюється з метою збирання та систематизації відомостей про води, а також оцінки наявних для використання водних ресурсів та прийняття рішень щодо розподілу їх між водокористувачами.

Державний облік вод також відіграє важливу роль у здійсненні управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Зокрема, Водний кодекс України встановлює, що таке управління виконується на основі розробки та реалізації державних, міждержавних та регіональних програм у даній галузі, які створюються на підставі даних державного обліку вод, а також схеми комплексного їх використання та охорони.

Державний облік водокористування на нинішньому етапі здійснюється шляхом щорічного збирання, аналізу та узагальнення даних про забори води для використання в народному господарстві та водопостачання населення, про фактичне використання вод та їх втрати, скиди стічних та інших вод, якість їх очищення й обсяги скиду забруднюючих  речовин, а також інших даних, що характеризують параметри використання вод та скиди забруднюючих речовин. Відповідно до встановленої процедури,  водокористувачі здають статистичний звіт про використання води (2тп-водгосп).

У цілому по області такі звіти про водокористування щороку подають 664 водокористувачів. Ці звіти аналізуються в відділі водних ресурсів, обліку використання вод та моніторингу довкілля, заносяться у комп’ютерні бази даних і через модеми подаються в Держводагентство.

Всього в області в 2011 році було забрано 39,47  млн.м3 води, із них поверхневих – 16,32 млн.м3, підземних – 23,15 млн.м3.

Ведення обліку водоспоживання в Закарпатській області та проведення галузевого моніторингу поверхневих вод за 2015 р.

Ведення обліку водоспоживання в Закарпатській області та проведення галузевого моніторингу поверхневих вод за  І кв.2015 р.

Ведення обліку водоспоживання в Закарпатській області та проведення галузевого моніторингу поверхневих вод за 2014 р.

Ведення обліку водоспоживання в Закарпатській області та проведення галузевого моніторингу поверхневих вод за  ІІІ кв.2014 р.

Ведення обліку водоспоживання в Закарпатській області та проведення галузевого моніторингу поверхневих вод за  ІІ кв.2014 р.

Ведення обліку водоспоживання в Закарпатській області та проведення галузевого моніторингу поверхневих вод за  І кв.2014 р.

Ведення обліку водоспоживання в Закарпатській області та проведення галузевого моніторингу поверхневих вод за 2013 р.

Ведення обліку водоспоживання в Закарпатській області та проведення галузевого моніторингу поверхневих вод за III кв. 2013 р.

Ведення обліку водоспоживання в Закарпатській області та проведення галузевого моніторингу поверхневих вод за II кв. 2013 р.

Ведення обліку водоспоживання в Закарпатській області та проведення галузевого моніторингу поверхневих вод за I кв. 2013 р.

Ведення обліку водоспоживання в Закарпатській області та проведення галузевого моніторингу поверхневих вод за 2012 р.

Ведення обліку водоспоживання в Закарпатській області та проведення галузевого моніторингу поверхневих вод за 9 місяців 2012 р.