Українсько-словацьке співробітництво

Українсько-словацьке співробітництво між водогосподарськими організаціями Закарпатської області, Кошицького та Пряшівського країв здійснюється у межах виконання Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах, підписаної в м. Братислава 14 червня 1994 року. З метою виконання завдань, які визначені цією Угодою, створено Українсько-Словацьку Комісію по прикордонних водах.

ХIV засідання Українсько-Словацької комісії по прикордонних водах, 2008 рік

Для практичної реалізації Угоди Сторони за регіональним принципом сформували три спільні робочі групи:

–     з питань протипаводкового захисту,

–     з обміну гідрометеорологічною інформацією,

–     з контролю якості прикордонних вод.

Нормативною базою діяльності робочих груп є розроблені та затверджені Уповноваженими Урядів Інструкції та Регламенти співробітництва. У цих документах конкретно визначені обов’язки Сторін щодо обсягів та періодичності обміну інформацією, здійснення індивідуальних та спільних дій при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з водним фактором.

Робоча група з питань протипаводкового захисту у своїй діяльності керується «Інструкцією про протипаводковий захист на українсько-словацьких прикордонних водах». Ця Інструкція визначає заходи і діяльність водогосподарських організацій Сторін до початку паводків, під час паводків та після проходження паводків на річках, а також на водозбірних каналах, які перетинають, або якими проходить державний кордон з тим, щоб досягти належної узгодженості і максимальної  ефективності в діяльності Сторін, спрямованої на відведення з прикордонних територій паводкових вод з найменшими збитками для народного господарства обох країн. В Інструкції також чітко визначено критерії експлуатації  гідротехнічних споруд водогосподарськими організаціями України та Словаччини.

У частині гідротехнічного будівництва група керується «Інструкцією про порядок проектування водогосподарських заходів на українсько-словацьких прикордонних водах», відповідно до якої водогосподарські організації Сторін здійснюють обмін та погодження проектної документації щодо відновлення пошкоджених паводками водних об’єктів, реконструкцію існуючих і будівництво нових гідротехнічних споруд в прикордонній смузі.

Останніми роками в практику українсько-словацького співробітництва ввійшло проведення спільних обстежень гідротехнічних споруд на прикордонних річках Уж і Латориця як на українській, так і на словацькій територіях, здійснюється оцінка їх технічного стану, розглядаються і узгоджуються пропозиції щодо подальшої роботи з підвищення надійності інженерних систем протипаводкового захисту. Реалізація цих заходів сприяє налагодженню взаємного обміну досвідом роботи працівників водного господарства обох країн щодо розв’язання питань водогосподарського будівництва, здійснення надійної експлуатації протипаводкових споруд, запобігання виникнення забруднень прикордонних вод та вирішення інших актуальних питань двостороннього співробітництва.

Спільний огляд ГТС на території Словаччини

Робоча група з обміну гідрометеорологічною інформацією у своїй діяльності керується «Регламентом   співробітництва  між Україною та Словацькою Республікою в галузі гідрометеорології  на прикордонних водах», який визначає головні завдання цієї групи, а саме:

–     забезпечення обміну оперативною і режимною гідрометеорологічною та іншою інформацією, що представляє взаємний інтерес,

–     організацію прогнозування і попередження про ситуацію, що склалася на прикордонних водах,

–     організацію проведення спільних вимірів витрат води, вивчення динаміки руслових процесів,

–     погодження параметрів гідрометеорологічних величин;

–     обмін науково-методичними розробками в галузі гідрометеорології, а також використання водних ресурсів.

У рамках цього документу між Закарпатським обласним центром з гідрометеорології і Словацьким регіональним гідрометеорологічним інститутом в м. Кошіце запроваджено щоденний обмін інформацією в електронному вигляді, а також факсом і телефоном, як запасним каналом зв’язку. Гідрометеорологічні дані передаються у регіональні центри обох країн по міжнародному коду з 15 водомірних постів, розташованих на українській території в басейнах річок Тиса, Уж, Латориця, Тур’я і Люта, та з 11 гідрологічних і метеорологічних постів, розташованих на словацькій території.

Українсько-словацьке засідання технічних експертів з протипаводкового захисту, м. Ужгород, 2011 рік

Діяльність Робочої групи з контролю якості прикордонних вод регламентується «Інструкцією з відбору проб, аналізу та визначення якості води на українсько-словацьких прикордонних водотоках», у якій наведені погоджені показники якості води, методи оцінки якості води, що відповідають сучасним міжнародним нормативам, а також «Інструкцією про інформування по аварійних забрудненнях на українсько-словацьких прикордонних водах», в якій детально описуються здійснення заходів у випадку аварій.

Українська і Словацька Сторони також співпрацюють у напрямку розвитку системи прогнозування, моніторингу та раннього попередження про можливі паводки з метою збільшення часового інтервалу між повідомленням про загрозу формування паводку та його початком. Це дає можливість Сторонам забезпечити завчасну підготовку до організованого захисту своїх територій. Комп’ютерне моделювання водозбору, що базується на оцінці опадів та снігового покриву, використанні даних широкої мережі автоматичних станцій спостережень, дозволяє суттєво підвищити точність прогнозування, визначити коливання рівнів води на спільних водотоках, оцінити зони ризику та забезпечити необхідною інформацією центральні і регіональні органи управління водного господарства для вжиття адекватних заходів. Однак, реалізація цього напряму співробітництва потребує застосування найсучаснішого інструментарію, програмного забезпечення.

Тому з метою підсилення розвитку водного господарства на українсько-словацьких прикордонних водах Сторони впроваджують спільні міжнародних проекти, спрямовані на підвищення ефективності систем протипаводкового захисту.

Завдяки впровадженню заходів одного з таких проектів – проекту Програми ЄС ІNTERREG IIIB CADSES/TACIS «Покращення системи управління паводками MOZES» – за допомогою Словацького гідрометеорологічного інституту працівники Закарпатського обласного центру з гідрометеорології та БУВР Тиси отримали можливість доступу до результатів кількісної моделі прогнозування погодних умов АЛАДІН, яка охоплює територію Європи. У рамках проекту було вдосконалено моделі прогнозування паводків у басейнах річок Уж та Латориця, здійснено картування зон затоплень і зон ризику на ділянці р. Уж від українсько-словацького держкордону до с. Кам’яниця Ужгородського району і проведено ряд інших заходів, а також встановлено гідрометеорологічну станцію на р. Латориця поблизу м. Чоп і метеорологічну станцію на р. Уж в смт. Великий Березний

Завершальний семінар проекту «Покращення системи управління паводками – MOZES», м. Ужгород,
2008 рік