Українсько-угорське співробітництво

Українсько-угорське співробітництво між водогосподарськими організаціями Закарпатської області України і Саболч-Сатмар-Березької області Угорщини впродовж останніх 14 років здійснюються у відповідності до Угоди між Урядом України та Урядом Угорської Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах, підписаної в м. Будапешті вперше 28 липня 1993 року і вдруге 11 листопада 1997 року.

Головними напрямками українсько-угорського двостороннього співробітництва є здійснення узгодженої водогосподарської та водоохоронної діяльності обох Сторін на водотоках спільного користування, проведення регулярного обміну інформацією про кількісний і якісний стан водних ресурсів та їх раціональне використання.

Уповноважений Уряду України, голова Держводагентства – Василь Сташук,
Уповноважений Уряду Угорської Республіки – Вароді Йожеф (зліва направо), 2008 рік

З метою конкретизації виконання положень українсько-угорської міжурядової Угоди за участю експертів і спеціалістів водного господарства обох Сторін у формі Додатків до Угоди розроблено порядки українсько-угорського співробітництва, що враховують основні положення “Конвенції по охороні, використанню рік і озер, які перетинають Державні кордони” (Гельсінкі, 16 березня 1992 р.) та “Конвенції співробітництва щодо захисту та збалансованого водокористування ріки Дунай” (м. Софія, 29 червня 1994 р.). У цих документах конкретно визначені обов’язки Сторін щодо черговості оперативного і взаємного інформування при виникненні паводкової ситуації. Порядки співробітництва регулюють заходи і роботу водогосподарських організацій до початку паводків, під час паводків та після проходження паводків на ріках, а також на водозбірних каналах, які перетинають або якими проходить державний кордон, з тим, щоб досягти узгодженості і максимальної ефективності в діяльності Сторін, спрямованої на відведення паводкових і надлишкових безстічних вод з найменшими збитками для народного господарства обох країн. У них також визначено критерії експлуатації гідротехнічних споруд, розташованих на територіях спільного інтересу.

Реалізація Порядків співробітництва є важливою складовою частиною у виконанні Міжурядової Угоди, особливо з проблем захисту населення і прикордонних територій від водної стихії.

З метою практичної реалізації Угоди Сторони сформували за регіональним принципом спільні робочі групи:

–     з питань протипаводкового захисту;

–     з обміну гідрометеорологічною інформацією;

–     з контролю якості прикордонних вод.

У лютому 2010 року з метою узгодження методик розрахунку паводків різної забезпеченості та відповідно до Протоколу XV наради Уповноважених Урядів України та Угорської Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах було створено спільну робочу групу з вивчення методик побудови кривих вільної поверхні та обчислення розрахункових рівнів різної паводкової забезпеченості в басейні р. Тиса.

З врахуванням зазначених факторів водогосподарські організації Сторін здійснюють регулярний обмін та погодження проектної документації на відновлення пошкоджених паводками, існуючих і будівництво нових водозахисних споруд в прикордонній смузі спільних водотоків.

Згідно з положеннями Угоди експерти БУВР Тиси і Верхнє-Тисайської дирекції водних справ проводять щороку, почергово на території обох країн спільні обстеження гідротехнічних споруд на прикордонних водотоках басейну р. Тиса і каналах, спільно здійснюють їх оцінку, обмінюються досвідом роботи, взаємно узгоджують подальші двосторонні протипаводкові заходи.

Огляд водозахисної дамби с. Крива Хустського району, 2009 рік

Правобережна водозахисна дамба на р. Уж у с. Невицьке Ужгородського райну, 2011 рік

За останній період зовнішні зв’язки між водогосподарськими організаціями прикордонних областей України та Угорщини розвивалися у межах міжурядових Угод, положень Будапештського Водного Форуму і Міжнародної Комісії із захисту річки Дунай1 та набули свого конкретного спрямування. Важливим напрямком в українсько-угорському співробітництві є також реалізація Плану інтегрованого управління басейном річки Тиса, підписаного п’ятьма країнами в квітні 2011року.

На планових і позапланових зустрічах Уповноважених Урядів двох країн, їх заступників, керівників і експертів робочих груп було розглянуто цілий ряд важливих питань співробітництва на прикордонних водах, переважна більшість з яких спрямовувалась на вирішення проблем протипаводкового захисту.

Надзвичайно важливим напрямком співпраці водогосподарників Закарпаття та Саболч-Сатмар-Березької області є співробітництво по створенню і експлуатації автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи протипаводкового захисту.

Група експертів біля пам’ятного знаку

Створення АІВС-«Тиса» спрямовано, насамперед, на забезпечення наукового управління водними ресурсами басейну р. Тиса, реалізацію програми боротьби з паводками, що дало можливість здійснити автоматизацію і розширити зону спостережень, збір і обробку інформації з районів інтенсивного формування стоків води, попередження про формування і проходження паводків та вжиття своєчасних заходів по захисту територій від можливих затоплень.

Облаштування станцій спрямоване на забезпечення більш тривалого часу для організації захисту території регіону за рахунок своєчасного попередження, підвищення надійності прогнозування рівнів води під час паводку та постійного спостереження за параметрами якості води на базі автоматичної передачі даних в центри обробки інформації міст Ужгород та Ніредьгаза.

На території області нині функціонують 43 гідрологічних і метеорологічних автоматизованих вимірювальних станцій та одна станція контролю якості води, побудовані на кошти Угорського Уряду та інших джерел міжнародної технічної допомоги. З метою забезпечення більш якісного прогнозування паводкових ситуацій в басейні р. Тиса Сторони розробили «Стратегію розвитку спільної автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи Тиса», яка, за погодженням Уповноважених Урядів двох країн, набула чинності з 1 січня 2010 року.

Водогосподарські організації обох Сторін в міру своїх фінансових можливостей вирішують питання щодо забезпечення захисту населених пунктів і територій від водної стихії. БУВР Тиси разом з органами місцевої виконавчої влади області здійснюють заходи щодо виконання «Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006-2015 роки».

У програмі втілюється комплексний підхід до управління паводковим стоком у басейні Верхньої Тиси, що принципово відповідає водній політиці сусідніх країн та Європейського Союзу.

Важливо відмітити, що окрім проведення розчистки річкових русел, їх стабілізації, здійснення реконструкції існуючих дамб та будівництва нових, одним з основних напрямків українсько-угорського співробітництва в рамках реалізації «Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2006-2015 роки» є управління паводками шляхом будівництва акумулюючих ємностей в гірській частині (42 ємності із загальним об’ємом 290 млн. м3 води), та протипаводкових польдерів (24 польдери об’ємом 255 млн. м3) у низинній частині Закарпатської області. Це дасть змогу значно знизити паводкові рівні води на річках (на держкордоні з Угорщиною на 1,0 – 1,5 метри) та зменшити навантаження на протипаводковий комплекс не тільки в Україні, але і на території Угорщини.

Довгостроковою програмою протипаводкового захисту Угорщини під назвою План Вашаргелі заплановано будівництво 6-ти рівнинних польдерів із загальною акумуляцією 760 млн.м3. Наразі, на території Угорщини вже побудовано і введено в експлуатацію два польдера (в р-ні с. Ціганд, 94 млн.м3 і м. Сегед, 97млн.м3), які вже спрацювали під час паводку в 2010 році. А в 2012 р. розпочнуться роботи з будівництва польдеру в регіоні Берег (58 млн.м3) і Самош-Красна (126 млн.м3).

Сьогодні, у зв’язку із кліматичними змінами, забезпечити надійний протипаводковий за допомогою лише водозахисних дамб повністю неможливо, тому будівництво акумулючих ємностей і польдерів, а також розробка узгоджених правил їх експлуатації, є надзвичайно важливим і необхідним напрямком співробітництва обох країн.

Ще одним важливим напрямком українсько-угорського співробітництва є реалізація спільних міжнародних проектів. Тільки за останні декілька років у рамках Програм транскордонного співробітництва Європейської Комісії спеціалісти БУВР Тиси та Верхнє-Тисайської дирекції водних справ брали участь у реалізації таких міжнародних проектів:

–      «Розробка українсько-угорських комплексних планів протипаводкового захисту, розвитку водного господарства та оновлення заплавних територій в регіоні Берег і басейні р. Боржава»,.

–      «Розвиток Берегівської транскордонної меліоративної системи в басейні р. Тиса».

У 2011 році БУВР Тиси разом з угорськими і українськими партнерами у межах Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства і Партнерства Уорщина – Словаччина – Румунія – Україна розпочали реалізацію спільних проектів, а саме:

–     «Подальший розвиток і гармонізація Верхнє-Тисайських українських і угорських програм розвитку протипаводкового захисту та створення інтегрованої системи прогнозування паводків з застосуванням моделей на основі гео-інформаційних систем»,

–     «Підвищення готовності до паводків у Берегівській транскордонній польдерній системі зі спрямуванням на басейн каналу Чаронда – Латориця»,

–     «Покращення спільної українсько-угорської телеметричної системи для забезпечення протипаводкового захисту на рівні водозбірного басейну».