Відділ геоінформаційних систем (ГІС) та інформаційного забезпечення

Відділ гео-інформаційних систем (ГІС) та інформаційного забезпечення є структурним підрозділом БУВР Тиси. Створений в середині 2005 року, на сьогодні він є єдиним подібним відділом серед водогосподарських організацій України.

Потреба у використанні цифрових технологій пов’язана з глобальною комп’ютеризацією та інформатизацією суспільного життя. Для прийняття адекватних управлінських рішень та прогнозування можливого розвитку подій необхідно володіти величезним масивом оперативної інформації про кількісний і якісний стан об’єктів у просторі та часі. Саме такі інформаційні системи створюються спеціалістами з ГІС-технологій. Сучасні інформаційні технології дають можливість вивчення навколишнього природного середовища шляхом обробки даних наземних досліджень, аеро- та космічних фотознімків і матеріалів спектрального аналізу, одержаних зі штучних супутників Землі,просторового аналізу великих масивів даних.

начальник відділу – Ребрик Світлана Юріївна

Основним завданням відділу є створення геоінформаційної системи Закарпатської області з метою використання сучасних інформаційних технологій для вирішення проблем водогосподарського комплексу. Оскільки Закарпатська область відрізняється густою гідрологічною сіткою і тут часто спостерігаються паводки і повені, які час від часу мають катастрофічні наслідки для нашого краю та прикордонних територій сусідніх країн, це зумовлює необхідність освоєння та використання нових технологій та методів у сфері протипаводкового захисту і раціонального використання та збереження водних ресурсів. ГІС – це інформаційно-програмне поєднання електронних карт із базами даних, що містить атрибутивну інформацію про об’єкти на цих картах. В управлінні водними ресурсами ГІС служить потужним інструментом для попередньої обробки, управління і аналізу просторових даних та створення картографічних і аналітичних матеріалів.

Наразі  БУВР Тиси має наступні напрацювання в сфері ГІС:

  • база даних водогосподарських об’єктів формату mdb (Microsoft Access), в якій зібрана інформація про водогосподарські об’єкти Закарпатської області (технічні характеристики, документація), містить близько 3000 об’єктів
  • база даних моніторингу поверхневих вод формату mdb (Microsoft Access), в якій зібрані дані спецводокористування, дані відбору якості води, довідники, інформація по ставкам
  • електронні карти водогосподарських об’єктів Закарпатської області в форматах ГІС Панорама, MapInfo та ArcGIS
  • тематичні карти по намрямках діяльності для потреб відділів і спеціалістів БУВР Тиси.

Спеціалісти відділу освоюють, розробляють і впроваджують відповідне програмне забезпечення з організацією бази даних для його дальшого використання (MS Access, продукти ESRI: ArcView, ArcGIS, ArcCatalog). Такі системи дозволяють обробляти дані спостережень, контролю кількісних і якісних характеристик водних ресурсів, водогосподарських об’єктів, моделювання та прогнозування розвитку гідрологічних процесів для прийняття управлінських рішень. Втілюючи завдання щодо створення геоінформаційної системи для потреб водного господарства, відділ працює над вдосконаленням ГІС бази даних водогосподарських об’єктів, електронної карти території діяльності БУВР Тиси та бази даних моніторингу поверхневих вод засобами програмних забезпечень ГІС Панорама, Mapinfo та Arc GIS.

Інформаційне забезпечення діяльності БУВР Тиси є іншим пріоритетом в діяльності відділу. Воно включає розробку власного WEB-cайту БУВР Тиси з метою висвітлення діяльності водогосподарських організацій області та інформування громадськості, і постійне його оновлення.

Разом з іншими відділами БУВР Тиси здійснюється підготовка, обробка і узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів, фотоматеріалів та їх розміщення на власній інтернет-сторінці.

Спеціалісти відділу також забезпечують підготовку і друк різноманітних інформаційних і графічних матеріалів –тематичних карт, діаграм, фотографій, буклетів, брошур, книг, стендів, календарів, вітальних листівок, тощо, розробку презентаційних матеріалів до нарад, семінарів та зустрічей.

До функцій відділу також відноситься проведення навчань та технічного інструктажу спеціалістів БУВР Тиси та міжрайонних управлінь водного господарства по роботі з програмним забезпеченням та обчислювальною технікою в межах використання ГІС Закарпатського БУВР Тиси, впровадження в роботу нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення.

Співробітники відділу беруть активну участь у розробці і поданні заявок, а також впровадженні міжнародних проектів технічної допомоги Європейського Союзу в рамках програм TACIS, INTERREG/TACIS, Добросусідства ЄС, ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 та інших міжнародних програм.

Відділ тісно співпрацює з Міжнародною Комісією по захисту р.Дунай (ICPDR) у питаннях ГІС, протипаводкового захисту  української частини басейну р. Тиса та іншими міжнародними природоохоронними організаціями. Працівники відділу володіють іноземними мовами, що допомагає їм в цій роботі.

Електронна адреса: rebryks@buvrtysa.gov.ua
Телефон: 61-53-72