Відділ механізації, енергозбереження та охорони праці

Відділ механізації, енергозбереження та охорони праці є структурним підрозділом БУВР Тиси, підпорядковується безпосередньо заступнику начальника БУВР Тиси. Відділ складається з 4 працівників – начальника відділу-головного механіка, головного енергетика, провідного інженера та провідного інженера з охорони праці.

Основними завданнями і обов’язками відділу є: технічна організація роботи  по оперативному керівництву та координації діяльності служб головних механіків, головних енергетиків та спеціалістів з охорони праці і техніки безпеки міжрайонних управлінь водного господарства по забезпеченню довготривалої, надійної та безпечної експлуатації машин, механізмів, транспортних засобів, засобів малої механізації, енергетичного та насосно-силового обладнання, а також безпосередня робота по забезпеченню експлуатації енергетичного і газового господарства будівлі та 8 одиниць транспортних засобів апарату управління  БУВР Тиси.

Відділ проводить оперативно-методичне керівництво роботою з розробки організаційно-технічних заходів щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, запобігання аварій, створення безпечних і сприятливих умов праці під час їх експлуатації, організовує статистичний облік по всім виробничим і техніко-економічним показникам роботи машин, механізмів, автотранспорту, насосно-енергетичного обладнання, проводить аналіз їх використання та облік нещасних випадків і причин виробничого травматизму.

Насосні станції

Природнокліматичні умови в Закарпатській області характеризуються помірно-континентальним кліматом, у формуванні якого велику роль відіграють гори Карпати.

Накопичення взимку значної маси снігу в горах, з подальшим різким потеплінням і сніго-дощовими опадами різко збільшують обсяг поверхневих стоків, у зв`язку з чим з 180 тис. га перезволожених сільгоспугідь і осушених самопливом безпосередньо гончарним дренажем і відкритими каналами, значна частина їх – 63 тис.га в період високих рівнів води в річках додатково потребує перекачки надлишкових поверхневих вод насосними станціями.

На балансі БУВР Тиси знаходяться 34 насосні станції. Насосні станції побудовані за період з 1967 року по 1992 рік і входять до складу трьох осушувальних систем: Батарської осушувальної системи, Берегівської осушувальної системи та Латорицької  осушувальної системи.

Для умов Закарпаття необхідні потужності насосів коливаються в межах від 0,3 до 4 м3/с кожного агрегату, а враховуючи низькі напори – від 1 до 7 м (окремий виняток НС № 13Б с. Есень), все це визначило застосування для наших умов низьконапірних горизонтально відцентрових і вертикально осьових насосів, а також осьових занурювальних електронасосів.

З 29 осушувальних насосних станцій, на яких встановлено 112 агрегатів загальною продуктивністю 98,37 м3/с і сумарною потужністю 14229 кВт, на одинадцяти установлено 36 занурювальних насосів марки 10ПВ 2500-4,2 номінальною продуктивністю кожного насосу 0,69 м3/с і потужністю 45 кВт.

На шести насосних станціях встановлено 23 вертикальних осьових насосів загальною продуктивністю 31,25 м3/с і загальною потужністю 4150 кВт.

На самій потужній з цих насосних станцій № 1Б с. Червоне Берегівської осушувальної системи встановлено чотири агрегати марки ОПВ5-110 К загальною продуктивністю 15 м3/с. Привід до цих насосів здійснюється від вертикальних електродвигунів потужністю 800/500 кВт (485/368 об/хв), напруга 6 кВ.


Ця насосна станція перекачує воду в річку Тису із пристанційної водойми, куди вона самопливом поступає по каналам осушувальної системи з 14 тис. га.

До числа потужних насосних станцій, призначених як для відкачування води, що надходить з осушувальної площі, так і для подачі води із р.Тиса (при низьких рівнях) для її зволоження, належить насосна станція № 21 Б с. Саловка Косино-Бовтрадської осушувально-зволожувальної системи. Для відкачки води, що надходить з осушувальної площі в р. Тиса, на насосній станції встановлено 5 вертикальних осьових насосів ОВ6-55К продуктивністю кожного насоса 1.25 м3/с і потужністю 200 кВт, а для подачі води з р.Тиса для зволоження цієї площі встановлено 2 горизонтальних відцентрових насоси Д 4000-22 продуктивністю 1,11 м3/ с та потужністю 200 кВт кожного з них.


На інших 16 насосних станціях встановлено 72 агрегати горизонтальних відцентрових насосів різних марок загальною продуктивністю 51,9 м3/с та загальною потужністю 12934 кВт. Робота цих насосних агрегатів передбачена з використанням додатньої висоти всмоктування.

До числа самих потужних насосних станцій цього типу відносяться НС № 13Б с. Есень Берегівської осушної системи, на якій встановлено 7 насосів марки Д6300-27 загальною продуктивністю 8,4 м3/с.

В організаціях БУВР Тиси знаходяться ще 4 зрошувальні насосні станції (НС № 6 с. Ракошино Мукачівського МУВГ, НС №14 Нове Село Берегівського МУВГ, насосні станції в селах Пийтерфолво і Теково Виноградівського МУВГ) загальною продуктивністю 9,58 м3/с та загальною потужністю 4475 кВт, але вони тривалий час не використовуються через відсутність поливної техніки в малих сільських господарствах.

Техніка

Наявний парк техніки на сьогодні складає 90 одиниць основних машин і механізмів, 109 одиниць транспортних засобів, 34 насосних станцій загальною потужністю 18704 кВт. та загальною продуктивністю 107,99 м3/сек.

З коштів державного бюджету відповідно  до  «Програми  комплексного протипаводкового захисту в басейні ріки Тиса в Закарпатській області на 2006-2015 роки»       за три роки – з 2008 року по 2011 рік – придбано на умовах тендера 5 одноковшових гусеничних гідравлічних екскаваторів  відомих машинобудівних  компаній, таких, як  Caterpillar, Hitachi,  Doosan  та два бульдозери Caterpillar.

У рамках технічної допомоги за проектом Програми добросусідства Угорщина – Словаччина –  Україна «Розвиток Берегівської транскордонної польдерної системи в басейні ріки Тиса» придбано роторну косарку Hidrot HM-1500.  Передбачається придбати до екскаватора Hitachi ZX-240LC-3  подовжену стрілу (довжиною 18 метрів) для розчистки великопрофільних магістральних каналів. Також в рамках виконання проекту Програми Угорщина-Словаччина- Румунія-Україна ENPI CBC 2007-2013 «Підвищення готовності до паводків у Берегівській транскордонній польдерній системі зі спрямуванням на басейн каналу Чаронда– Латориця» придбано багатофункціональну машину-амфібію Truxor, яка може виконувати роботи по скошуванню рослинності водойм, очистці водойм від намулу та проведенню днопоглиблювальних робіт  водойм глибиною до 2 метрів.

Начальник відділу – Міськов Олексій Володимирович


Електронна адреса: vme@buvrtysa.gov.ua
Телефон: 61-28-83