Відділ експлуатації водогосподарських систем

Відділ експлуатації водогосподарських систем є  структурним підрозділом БУВР Тиси і підпорядковується заступнику начальника   БУВР Тиси. Відділ  у своїй  роботі  керується  діючим законодавством України,  вказівками начальника відділу, заступника начальника БУВР Тиси, головного інженера, вказівками, дорученнями та наказами начальника БУВР Тиси та Держводагентства України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими регламентуючими документами, а також Положенням про відділ.

начальник відділу – Фейер Михайло Андрійович

Основними завданнями відділу експлуатації водогосподарських систем є:

– організація експлуатації міжгосподарських об’єктів меліоративних систем та водогосподарських споруд  в цілях  забезпечення пропуску паводків та умов  для отримання  врожаїв  сільськогосподарських культур на  меліорованих землях

– забезпечення  нагляду  за  станом   меліорованих земель,  технічне  вдосконалення  меліоративних  систем  та водогосподарських споруд,  підвищення  технічного  рівня  їх  експлуатації,  впровадження   досягнень науки,  техніки та передового  досвіду

– надання землекористувачам технічної допомоги в питаннях експлуатації  внутрішньогосподарської  меліоративної мережі та  гідротехнічних споруд на ній

– відділ організовує технічно грамотну експлуатацію та технічне обслуговування,  своєчасні планово-попереджувальні, ремонтно-доглядові роботи та поточний і капітальний ремонти меліоративних міжгосподарських  об’єктів  і водогосподарських споруд

– забезпечує  складання  поточних і перспективних планів ремонту, реконструкції і покращення меліоративних міжгосподарських та  водогосподарських об’єктів.  Розробляє  заходи  і  плани  ремонтно-експлуатаційних  робіт  по підготовці  систем  до вегетаційного  періоду

– контролює роботу  комісій по перевірці технічного  стану  міжгосподарських меліоративних  систем і меліоративного стану земель, а також якість оформлення  відповідних  документів.

Надає організаційну і технічну допомогу землекористувачам в плануванні та проведенні ремонтно-експлуатаційних робіт на внутрішньогосподарській меліоративній мережі і спорудах на ній та контролює проведення цих робіт.

Організовує і веде звітність про виконання планів ремонтно-експлуатаційних робіт на міжгосподарській мережі та надає її у встановлені терміни Упрексплуатації Держводагентства України.

Здійснює нагляд за своєчасною і безперебійною подачею води в точки виділу та забору господарствам – водокористувачам згідно затверджених планів. Надає технічну допомогу господарствам в проведенні поливу сільськогосподарських культур. Приймає участь в розробці заходів та забезпечує безаварійний пропуск на меліоративних системах і спорудах зимово-весняних та літньо-осінніх повеней.

Розглядає проектно-кошторисну, технічну документацію на капітальний ремонт та меліоративне будівництво і подає відповідні пропозиції технічній раді, приймає участь в роботі технічної ради.

Бере участь у прийманні закінчених робіт по будівництву, відновленню, реконструкції і капітальному ремонту меліоративних систем та водогосподарських споруд і контролює якість виконаних робіт.

Приймає річні звіти по технічній експлуатації меліоративних систем від міжрайонних управлінь водного господарства. Надає Упрексплуатації Держводагентства України у встановлені терміни річний звіт по технічній експлуатації меліоративних систем області.

Приймає участь в проведенні науково-дослідних робіт, пов’язаних з технічним вдосконаленням меліоративних систем, а також наукових досліджень, пов’язаних з підвищенням продуктивності меліорованих земель. Впровадження в виробництво результатів наукових досліджень передового вітчизняного та закордонного досвіду, комплексної механізації і автоматизації ремонтно-експлуатаційних робіт в цілях високоефективного використання меліорованих земель.

Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва, організовує роботу по технічній пропаганді та інформації передового досвіду по експлуатації меліоративних систем.

Електронна адреса: expluat@buvrtysa.gov.ua
Телефон:
61-27-81