Студенти ДВНЗ «Ужгородського національного університету на практиці в лабораторії моніторингу вод та ґрунтів БУВР Тиси

Згідно договору № 1 про проведення практики студентів хімічного факультету Державного вищого навчального закладу «Ужгородського національного університету» та Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса з 30 вересня по 25 жовтня 2019 року студенти 2 курсу спеціальності 101 «Екологія» за ОС «магістр» проходять науково-виробничу практику на базі лабораторії моніторингу вод та ґрунтів БУВР Тиси.

На початку практики студенти пройшли інструктаж з правил техніки безпеки та охорони праці при роботі в лабораторії. Ознайомилися з вимогами та процедурами щодо виконання та контролю якості вимірювань, які забезпечують достовірність результатів, матеріально-технічною базою, засобами вимірювальної техніки, керівними нормативними документами та методиками.

Майбутні магістри екологи мали можливість наочно побачити інструментально-лабораторні дослідження якості проб поверхневих вод річкового басейну Тиси.

В подальшому під час проходження практики студенти зможуть застосувати та удосконалити набуті ними теоретичні знання та практичні уміння.

Поділитись: