Чергове навчання та перевірка знань з питань охорони праці пройшла в відділах та структурних підрозділах Мукачівського МУВГ

Однією із складових ефективної роботи з профілактики виробничого травматизму є належна підготовка, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. Загальний порядок проведення навчання з питань охорони праці встановлений Законом України «Про охорону праці» ст.18  «Навчання з питань охорони праці».

З метою створення на виробництві безпечних умов праці, покращення знань працівників з питань охорони праці та дотримання типового Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху, згідно наказів Мукачівського МУВГ № 41 від 19.02.2018 року «Про створення постійно діючої комісії для перевірки знань працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху» та наказу № 34 від 30.01.2018 року «Про проведення чергового навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху», на протязі квітня-травня комісією управління було проведено навчання та іспити працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху.

Згідно графіку перевірки знань та безпеки дорожнього руху  для працівників Мукачівського МУВГ з 05 квітня по 03 травня 2018 року відбулася перевірка знань:

– для працівників Мукачівської дільниці та дільниці гірських річок – 5  квітня

– для працівників служби енергозбереження та зв’язку –  18, 19 квітня

– для працівників служби  механізації – 25 квітня

– для інженерно-технічного персоналу – 3 травня

Навчання проводились згідно затверджених тем, що зафіксовано у журналі переліку занять по охороні праці по кожному підрозділу. По підсумках іспитів складено протоколи засідань комісії по перевірці знань з питань охорони праці, всього навчання пройшли – 88 працівників управління.

Комісія перевірила у працівників знання вимог системи управління охорони праці в системі Держводагентства України, законодавчих нормативних актів з охорони праці, законодавства про працю, організацію безпечної  роботи з  охорони праці згідно вимог ДБНА.3.2.-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», Правил безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем НПАОП 01.41.-1.11.-10, Правил безпечної експлуатації каналів, трубопроводів інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах меліорації ДНАОП 2.2.00-1-12-00, Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-1.01-07, знання безпечної експлуатації газового господарства, електробезпеки, гігієни праці і виробничої санітарії, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, ліквідація наслідків техногенних аварій і катастроф, надання першої допомоги потерпілим.

Також провідним інженером по охороні праці Шпряха Г.Т. та комісією управління протягом квітня проведено перевірку стану охорони праці і промислової санітарії, протипожежної безпеки і техніки безпеки у відділах та підрозділах управління, про що складені відповідні протоколи, приписи з вказаними недоліків, термінів їх усунення та пропозицій щодо покращення роботи.

 

Мукачівське МУВГ

Поділитись:

Залиште свій коментар